• Öl-Farbe
  ECO
  Produkt

  Nr art. 4200765101

  Farba olejowa do drewna [eco]

  Wodna farba kryjąca, na bazie surowców odnawialnych, przeznaczona do drewna stosowanego we wnętrzach i na otwartej przestrzeni

  Kolor: bazaltowoszary (RAL 7012) | 7651
  Kolor: bazaltowoszary (RAL 7012) | 7651
  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo Na bazie olejów roślinnych
  Gęstość (20 °C) około 1,2 g/cm³
  Zapach łagodny
  Stopień połysku mat

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • do elementów niestabilnych wymiarowo
  • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
  • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
  • Jako powłoka gruntująca, międzywarstwa i powłoka końcowa
  • Drewniane boksy pszczele, ule i inne drewniane elementy w pszczelarstwie

  Właściwości

  • produkt wodny
  • 3 w 1: podkład izolujący, międzywarstwa i powłoka nawierzchniowa
  • Produkt wodny, z bardzo małym dodatkiem rozpuszczalnika
  • Na bazie surowców odnawialnych: co najmniej 70%
  • Potwierdzona nieszkodliwość dla pszczół
  • Na podstawie dostępnych nam informacji, materiał spełnia oczekiwania osób kierujących się wartościami wegańskimi
  • Odporność na blokowanie (zg. z wytyczną HO.03)
  • Materiał tiksotropowy
  • Elastyczna powłoka
  • Nie łuszczy się
  • Odporność na wpływ czynników atmosferycznych i na promieniowanie UV
  • Ogranicza przebarwienia powodowane przez rozpuszczalne w wodzie garbniki
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15 %

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

   • Przygotowania

    Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.

    Zszarzałe i zwietrzałe powierzchnie drewna należy zeszlifować do nośnego podłoża.

    Luźne i spękane sęki jak również otwarte gniazda żywicy należy usunąć i oczyścić za pomocą odpowiednich środków (np. produktu "środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik" (art. 1345).

    Aby możliwie ograniczyć stosowanie środków ochrony drewna, konstrukcja powinna sprzyjać odprowadzaniu wody (należy unikać poziomych płaszczyzn, otwartych cięć czołowych, szczelin kapilarnych, zastoin wody i wilgoci, kontaktu z wodą rozbryzgową, ostrych krawędzi).

    Drewno stosowane na otwartej przestrzeni, wymagające ochrony przed sinizną i zgnilizną, należy uprzednio zaimpregnować produktem "Impregnat gruntujący do drewna"* (art.2066). (* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!)

    Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

    Farba olejowa do drewna [eco] (biała i w jasnych kolorach) zmniejsza zażółcenia powodowane przez rozpuszczalne w wodzie garbniki. Dla uzyskania jeszcze wyższego poziomu ochrony można jako podkład nałożyć powłokę gruntującą Isoliergrund.

    Aby uniknąć zanieczyszczenia sąsiadujących elementów budowli przez składniki zawarte w drewnie (np. wypełnień konstrukcji szachulcowej) drewno należy pomalować ze wszystkich stron.

    Stare, zwietrzałe powłoki z carbolinu należy zamalowywać wyłącznie ciemnymi kolorami. Zawsze wykonać malowanie próbne.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • Wymieszać przed użyciem
   • pędzel
   • Materiał należy dobrze wymieszać i nakładać sprawnymi ruchami pędzla.

    Po wyschnięciu nałożyć 2 warstwę.

    W razie potrzeby nałożyć kolejną warstwę.

    Wszystkie kolory można wzajemnie mieszać.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 6 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

    Dolne powierzchnie cięć czołowych drewna należy podciąć, aby uzyskać okapnik.

    W celu ochrony przed wilgocią, powierzchnie cięć czołowych powinny być dwukrotnie pokryte środkiem Remmers Higro-Bloker.

    Nie stosować na drewnie impregnowanym solami boru.

    W przypadku stosowania we wnętrzach należy zapewnić odpowiednią wentylację.

    Podczas stosowania i na etapie schnięcia powierzchnie należy chronić przed deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem i osiadaniem kondensatu.

    Kolor zgodny ze wzornikiem powstaje dopiero podczas schnięcia.

   • Suszenie

    Aplikacja kolejnych powłok możliwa jest po upływie około 6 godzin

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Rozcieńczanie produktu, zbyt wysoka wilgotność drewna lub nieprzestrzeganie zalecanej kolejności prac, ilości nakładanego materiału i czasów schnięcia mogą się negatywnie odbić na skuteczności działania izolującego. W przypadku wodnych systemów powłokowych zawsze istnieje szczątkowe ryzyko pojawiania się wykwitów powodowanych przez garbniki!

    Zależnie od gatunku drewna, np. w przypadku dębiny, może dochodzić do spowodowanego przez składniki wydłużania się procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Produkt w stanie gotowym do użycia

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pędzel
   • pędzel do akryli, wałek z mikrofazy

   • Narzędzia bezpośrednio po użyciu należy umyć wodą z dodatkiem płynu do naczyń.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

    Zanieczyszczone tekstylia mogą mieć tendencję do samozapłonu, dlatego należy je moczyć wodą, zbierać do ognioodpornych pojemników wypełnionych wodą i w nich przekazywać do utylizacji.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

    Zawartość naruszonego opakowania należy możliwie szybko zużyć.

  • Zużycie
   • 75 ml na jedną warstwę / m²
   • Około 75 ml/m² na jedną warstwę Kolor biały i kolory w jasnych tonacjach: Nanieść 3 warstwy eco Farby olejowej do drewna [eco] Alternatywnie, w celu uzyskania jeszcze wyższego poziomu ochrony: 2x Izolant do drewna pod farbę kryjącą & 1x Farba olejowa do drewna [eco] Kolory średnie i ciemne: nanieść 2 warstwy Farby olejowej do drewna [eco]

  • Wskazówki ogólne
   • Jasne, w szczególności białe, zarówno rozpuszczalnikowe jak i wodne farby olejne / oparte na żywicach alkidowych wykazują z biegiem czasu mniejszą lub większą skłonność do żółknięcia.

    w przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność powłoki na warunki atmosferyczne może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. w takim przypadku należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych między konserwacjami i renowacjami. można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (p80). w przypadku tych rodzajów drewna (w wersji po przetarciu), należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między konserwacjami i renowacjami.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.