• Acryl 100
 • Acryl 100
  • Acryl 100
  • Acryl 100

  Nr art. 736060

  Acryl 100

  Szybkoschnąca akrylowa masa uszczelniająca klasy premium

  Uwaga, towar będzie dostępny do dalszej sprzedaży pod nowym numerem artykułu
  Kolor: szary | 7360

  Kolor: szary | 7360

  Wybierz kolor

  Uwaga:
  Produkt w tej wielkości opakowania jest wycofanym z produkcji i dlatego dostępny będzie tylko do wyczerpania zapasów magazynowych.

  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Tworzenie filmu około 15 min. (+23°C/50 % w.w.p.)
  Lepkość konsystencja pasty/stabilna
  Gęstość
  (DIN EN ISO 1183-1A)
  1,6 g/cm³

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Naprężenie rozciągające
  100 % (DIN EN ISO 8339)
  0,06 N/mm²
  Wydłużenie przy zerwaniu
  (DIN EN ISO 8339)
  400 %
  Strata objętości
  (DIN EN ISO 10563)
  < 20 %
  Dopuszczalne odkształcenie całkowite
  (DIN EN 15651-1)
  12,5 %

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • Do uszczelniania złączy pomiędzy ościeżnicami drzwiowymi i okiennymi a bryłą budynku
  • Do zamykania rys
  • Do naprawiania elewacji,l murów, powierzchni tynków i drewna
  • Do zamykania spoin w przypadku materiałów o niskiej wytrzymałości jak np. beton komórkowy i materiały gipsowe
  • Drewno/spoiny w konstrukcji drewnianej, w szczególności w domach z bali

  Właściwości

  • Materiał daje się malować
  • Wcześnie uzyskuje odporność na deszcz
  • Elastoplastyczny
  • Produkt nie zawiera rozpuszczalników
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, suche do matowo wilgotnego, czyste i wolne od tłuszczu, metale muszą być odsłonięte.

   • Przygotowania

    Zbyt głębokie szczeliny (o szerokości ≥ 1 cm) należy wypełnić specjalną wkładką Remmers Rundschnur.

    Mocno chłonące powierzchnie ścianek spoiny należy zagruntować (Acryl 100 1:1 z wodą).

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • pistolet do uszczelnień / szpachla
   • Końcówkę należy ściąć ukośnie odpowiednio do szerokości spoiny i wypełnić szczelinę materiałem.

    Głębokość wbudowywania materiału wynosi 75 % szerokości spoiny.

    Materiał należy przy tym nanosić pod wystarczającym ciśnieniem na ścianki szczeliny, następnie wygładzić za pomocą zwilżonej szpachelki.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Czas wiązania wydłuża się proporcjonalnie do głębokości spoiny.

    Malowanie można rozpocząć, gdy tylko powłoka osiągnie stan nie grożący jej uszkodzeniem.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pistolet do uszczelnień / szpachla
   • Pistolet ręczny i na sprężone powietrze, szpachelka, taśma klejąca

    W stanie świeżym myć roztworem mydła.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  36 mies.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie około 100 ml / cm² x m
   • około 100 ml/m przy przekroju spoiny 1 cm²

  • Wskazówki ogólne
   • Do chwili odpowiedniego związania materiał należy chronić przed działaniem wody i bezpośrednim nasłonecznieniem.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Należy uwzględnić wskazówki z instrukcji IVD nr 20 (Niemcy).

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej