• Add TX

  Nr art. 094201

  Add TX

  Organiczny środek tiksotropujący

  Wariant
  0942 | Add TX
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Postać włókna
  Gęstość uziarnienia 1,1 g/cm³

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Środek tiksotropujący do żywic epoksydowych

  Właściwości

  • Łatwo miesza się z materiałem bazowym
  • Sposób stosowania
   • Przeznaczenie, stopień wypełnienia oraz sposób obróbki wyznaczane są przez system żywica-utwardzacz.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Pod warunkiem przechowywania w suchym miejscu okres przechowywania jest nieograniczony.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania i spoiwa bazowego ok. 1 - 10 % wag. w przeliczeniu na spoiwo

  • Wskazówki ogólne
   • Zużycie środka tiksotropującego jest uzależnione od temperatury materiału i otoczenia oraz sposobu mieszania z materiałem bazowym.

    Nadawanie cech tiksotropowych wpływa na właściwości materiału.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.