Przyczyny i rodzaje uszkodzeń budowli

Trwała ochrona przed wilgocią

Woda i sole powodują większą część wszystkich uszkodzeń budowli. Zawilgocony mur jest zagrożeniem nie tylko dla substancji budowlanej, ale także dla zdrowia mieszkańców budynku. Przykładem takich zagrożeń są zjawiska wpływające negatywnie na stan higieniczny pomieszczeń, na przykład ściany pokryte grzybami pleśniowymi. Do tego dochodzą duże straty energii przez zawilgocone przegrody budowlane. Tam gdzie żyją i pracują ludzie, ściany i piwnice muszą być suche i szczelne. Poza usterkami domowych instalacji wodnych i nieszczelnymi dachami, zawilgocenie może być spowodowane przez różne przedstawione dalej zjawiska.

1. Obciążenie wodą deszczową i rozbryzgową
Wilgoć wnika w mur poprzez uszkodzoną izolację cokołu lub z powodu jej braku.

2. Wilgoć higroskopijna
Sole znajdujące się w ścianie mają właściwość pobierania wilgoci z powietrza oraz otoczenia i odkładania jej w materiale budowlanym (higroskopijność).

3. Kondensacja
Na zimnych powierzchniach, które powstają w wyniku istnienia mostków termicznych w ścianie, para wodna kondensuje stając się wodą w stanie ciekłym.

4. Wilgoć wnikająca od zewnątrz
Wilgoć wnika w mur i/lub płytę posadzkową wskutek braku lub wadliwego działania zewnętrznej izolacji przeciwwodnej.

5. Wilgoć podciągana kapilarnie
Wilgoć wnika w mur wskutek braku lub wadliwego działania poziomej izolacji przeciwwilgociowej i/lub hydroizolacji zewnętrznej a następnie podnosi się kapilarnie.

Szkodliwe sole

Wraz z wnikającą wodą dostają się także do muru rozpuszczone w niej sole szkodliwe dla budowli. Również reakcje chemiczne (kwaśne spaliny + spoiwo = sól) mogą tworzyć sole w materiale budowlanym. Zawilgocony mur transportuje wodę z solami w zewnętrzne strefy muru. Tam woda odparowuje a sole pozostają. W wyniku tego stale powtarzającego się procesu wzrasta stężenie soli a przez to higroskopijność, a więc także wchłanianie wody z otoczenia: powstaje zamknięty krąg.

Powstające w wyniku tego uszkodzenia budowli to:

  • Mechaniczne uszkodzenia w wyniku krystalizacji i odkładania się wody (hydratacja)
  • Mechaniczne uszkodzenia w wyniku zamarzania
  • Podwyższenie wilgotności muru i płyty posadzkowej