Elewacje ceglane

Systemy do ochrony jednego z najstarszych materiałów budowlanych

Cegły to jeden z najstarszych materiałów budowlanych, wymyślonych przez ludzkość. Przyczyną tego faktu prócz wyglądu i związanych z nim możliwości kreowania architektury jest jego trwałość, trudna do osiągnięcia nawet przez beton. Elewacja ceglana składa się jednak nie tylko z cegieł, lecz także ze znajdujących się pomiędzy nimi spoin.

Spoiny te mają zazwyczaj mniejszą trwałość niż cegły, przez co często bywają najsłabszym punktem elewacji. Duża nasiąkliwość obu lub jednego z tych dwu materiałów budowlanych stanowią najczęściej punkt wyjścia do powstających następnie uszkodzeń. Tym ważniejsze jest zagadnienie efektywnej ochrony przed wilgocią, która wyrównywałaby nasiąkliwość cegieł i zaprawy spoinowej i obniżała całkowitą nasiąkliwość elewacji. Można to uzyskać na przykład poprzez impregnację hydrofobizującą.

Opracowany przez firmę Remmers system ochrony licowego muru ceglanego zapewnia trwałą ochronę przed wnikaniem wilgoci i zapewnia najwyższą trwałość.

1 Czyszczenie i odsalanie
Celem czyszczenia jest nie tylko poprawa estetyki: nawarstwienia brudu magazynują wilgoć i szkodliwe sole, a także utrudniają wysychanie podłoża. Sole zlokalizowane usuwa się za pomocą tzw. kompresów odsalających Remmers. Kompres nakłada się tak samo jak tynk i po około 3 tygodniach usuwa wraz z solami.

2 Usuwanie zaprawy spoinowej
Prawie każda naprawa współczesnej elewacji z cegły licowej rozpoczyna się od renowacji uszkodzonego spoinowania. Spoiny należy usunąć na głębokość 2 cm lub na głębokość odpowiadającą jej podwójnej szerokości. Wyjątkiem jest metoda spoinowania przez szlamowanie.

3 Uzupełnienie kamienia i spoinowanie
Uszkodzone cegły wymienia się lub uzupełnia materiałem Remmers Restauriermörtel SK. Nowe spoiny wykonuje się za pomocą zaprawy dopasowanej pod względem spoiwa, uziarnienia i koloru.

4 Hydrofobizacja i ochrona przed graffiti
Dla długotrwałego, profilaktycznego zabezpieczenia przed mchem, grzybami i glonami można przed hydrofobizacją nanieść środek ochronny. Hydrofobizacja, którą wykonuje się za pomocą środków płynnych albo o konsystencji kremu, jest zawsze ostatnim etapem procesu renowacji. Semipermanentny środek Remmers Graffitischutz ułatwia usuwanie graffiti.

5 Powłoka kryjąca lub lazura
Zamiastimpregnacji hydrofobizującej wodoodpormność elewacji można uzyskać poprzez nałożeni  silokonowej żywicy lub mniej widocznej lazury.

Alternatywą dla hydrofobizacji bezbarwnej jest zastosowanie hydrofobizowanej powłoki z farby silikonowej kryjącej lub laserunkowej.