Ochrona zabytków

Remmers - numer 1 w Europie

Technologia utrzymania stanu budowli w służbie ochrony zabytków to bez wątpienia królewska dyscyplina w ramach dziedziny, jaką jest ochrona budowli. W tym zakresie firma Remmers jest numerem 1 w Europie.