Potencjał oszczędności energii

Inwestycja w termoizolację się opłaca

Nieruchomość jest gwarancją finansowego bezpieczeństwa. Po wykonaniu
fachowych zabiegów termoizolacyjnych wzrasta jej wartość. Ponadto wszelkie działania poprawiające izolacyjność termiczną niosą ze sobą bezpośrednie oszczędności energii, spadają bowiem koszty ogrzewania. Inwestycja w termoizolację się opłaca! Szczególnie, gdy przeprowadzana jest równolegle z i tak niezbędnymi pracami renowacyjnymi.

Verbraucherpreisindex für Energie 2000 - 2006

Jeżeli planowane są przebudowa, remont lub modernizacja, to zwiększenie nakładów z tytułu termoizolacji wewnętrznej z zastosowaniem iQTherm nie przekracza 50% w porównaniu z typowymi pracami renowacyjnymi.

Ceny energii wciąż rosną. Kto chce efektywnie oszczędzać, sięga po skuteczną termoizolację, by zmniejszyć zapotrzebowanie na nią.

Renditevergleich: Spareinlagenverzinsung/Eigenheiminvestition

Przykład obliczeniowy z rynku niemieckiego:

W przypadku ściany zewnętrznej o powierzchni 86 m², dodatkowe nakłady na system iQ-Therm w porównaniu z gruntownym remontem powierzchni ściany wynoszą ok.
5.000 euro. Gdyby te pieniądze umieścić na 5% lokacie bankowej, to rocznie przyniosłyby nam 250 euro. Natomiast iQ-Therm zmniejsza koszty ogrzewania w pierwszym roku już o 310 euro*.

Jeśli spojrzymy na oczekiwany coroczny wzrost cen energii na poziomie choćby tylko 5 %, to stanie się jasne, jak bardzo opłacalna jest inwestycja w renowację energetyczną.

_______

* Obliczone dla współczynników U z tabeli na str. 5 i dla ceny gazu ziemnego 0,70 €/m³ przy stopniu wykorzystania energii grzewczej 0,8

 

 

Porównanie zysków: odsetki z lokaty oszczędnościowej /inwestowanie w dom