IZOLACJE PRZECIWWODNE - SZKOLENIA

INSTYTUT BUDOWNICTWA WYDZIAŁU GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE serdecznie zaprasza do udziału
w IV konferencji
OCHRONA BUDOWLI PRZED WILGOCIĄ I WODĄ NAPOROWĄ,

 

która odbędzie się w Olsztynie w dniach 6-8.06.2018 r. Honorowy patronat objęła dr hab. prof. IH PAN Magdalena Gawin - Generalny Konserwator Zabytków.Tegoroczna konferencja jest okazją do spotkania i wymiany doświadczeń środowiska konserwatorów zabytków z projektantami, naukowcami, a także firmami oferującymi nowoczesne technologie związane z ochroną przeciwwilgociową oraz cieplną zabytków.W tym roku przewidujemy dwa tematy przewodnie:

 

  • docieplanie budynków od wewnątrz,
  • uszczelnianiu obiektów podziemnych w strefie obiektów zabytkowych.

Zakres tematyczny obejmuje tradycyjnie również:

– podstawy teoretyczne transportu wilgoci, wody i ciepła przez ośrodki kapilarno-porowate,
– symulacje procesów cieplno-wilgotnościowych w przegrodach budowlanych,
– diagnostykę cieplno-wilgotnościową budynków, w tym badania nad doskonaleniem metod pomiaru zawartości wilgoci w materiałach,
– diagnostykę mykologiczną, – degradację wilgotnościową materiałów,
– technologie ochrony przeciwwilgociowej i przeciwwodnej (np. iniekcje, nowe materiały),
– odwadnianie i osuszanie budowli,
– ocenę wpływu wentylacji na stan wilgotnościowy obiektów.

Poprzednia konferencja dotyczyła degradacji wilgotnościowej hal basenowych cieszyła się dużym zainteresowaniem, tak więc w niedalekiej przyszłości zamierzamy powrócić również do tych zagadnień.Bezpośrednią inspiracją podjęcia tegorocznej tematyki jest zaangażowanie w proces projektowy rozbudowy kompleksu Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Rakowieckiej w Warszawie oraz wielu innych kompleksów realizowanych w trudnych warunkach gruntowo-wodnych z zachowaniem wymagań konserwatorskich, gdzie wraz z grupą moich współpracowników zajmujemy się ochroną przeciwwilgociową i docieplaniem budynków od wewnątrz. Podczas tych prac występuje wiele trudnych problemów wymagających niejednokrotnie nowatorskich rozwiązań. Zostały one częściowo zaprezentowanew wydanej w 2017 roku monografii „Docieplanie budynków od wewnątrz” – jednak wiele występujących problemów zostało w niej jedynie zasygnalizowanych i tematyka nadal jest bardzo aktualna. Pojawiają się również nowe doświadczenia i wyzwania.

Do dyskusji na temat stosowanych koncepcji ochrony wodnej i cieplno-wilgotnościowej budynków zaprosiliśmy wybitnych specjalistów zajmujących się rozwiązywaniem problemów teoretycznych i praktycznych. Naszym zamiarem jest utrzymanie stałej współpracy w ramach członków komitetu naukowego konferencji oraz jej uczestników. Informacje szczegółowe zamieściliśmy na stronach: www.konferencjaib.pl lub http://www.uwm.edu.pl/ibkonferencja/wordpress/.

Wyrażam nadzieję, że Państwa obecność na naszej konferencji zainicjuje współpracę badawczą z Instytutem Budownictwa WGIPiB UWM w Olsztynie

Mając nadzieję na pozytywną współpracę, pozostajemy z wyrazami szacunku

dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. UWM, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

plakat konferencji

zaproszenie

broszura