Oferta szkoleń w Bernhard Remmers Akademie

Akademia Bernharda Remmersa (BRA) została powołana do życia z inicjatywy rzemiosła, Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków (DSDS) oraz Firmy Remmers. Jednym z celów jej działalności jest przyczynianie się do zachowywania dziedzictwa architektonicznego dla przyszłych generacji. Aby to realizować, już od ponad 20 lat są organizowane w Niemczech wykłady oparte na doświadczeniu i skierowane do praktyków. Dotychczas z oferty tej skorzystały już dziesiątki tysięcy odbiorców, współtworząc przez swoje aktywne uczestnictwo szczególnego rodzaju miejsce wymiany doświadczeń i myśli – platformę informacyjną dla rzemiosła.

Aktualnie ta platforma rozwija się na arenie międzynarodowej. Pod wspólną nazwą „Konserwacja Zabytków” oraz przy wsparciu lokalnych ekspertów oraz specjalistów z poszczególnych spółek-córek Remmers w Polsce, Holandii, Rosji, na Białorusi zostanie przeprowadzona seria seminariów pod szyldem Akademii.

W Polsce w ramach dwudniowych sesji (23.05.2018 oraz 25.05.2018 Warszawa) przekażemy Państwu wiedzę na temat hydroizolacji i renowacji istniejących budowli, a wszystko to z uwzględnieniem aktualnych norm i przepisów. Ponadto treści te będą ilustrowane przykładami charakterystycznych obiektów budowlanych w poszczególnych krajach.

Ofertę szkoleniowo-seminaryjną BRA kierujemy do:

  • rzemieślników i firm rzemieślniczych oraz ich pracowników
  • architektów i inwestorów
  • konserwatorów zabytków
  • właścicieli i pracowników firm konserwatorskich
  • pracowników zarządów budów oraz
  • pracowników Grupy Remmers
  •  

Zapraszamy do rejestracji udziału w seminarium!


Pobierz ulotkę