Informacje prawne

Informacje o odpowiedzialności prawnej

Remmers Polska sp. z o.o. czyni starania, aby zawartość niniejszej strony internetowej była zawsze aktualna, kompletna i prawidłowa. Cała zawartość jest dokładnie sprawdzana podczas publikowania jej na tych stronach, a następnie w nieregularnych odstępach czasu. Ponieważ jednak informacje mogą ulegać szybkim zmianom, ich zawartość nie zawsze jest aktualna, poprawna i kompletna.

Dlatego też firma Remmers Polska sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość udostępnionych informacji.  Firma Remmers Polska sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i niematerialne powstałe na skutek wykorzystania lub niewykorzystania podanych informacji lub na skutek wykorzystania błędnych lub niekompletnych informacji. Roszczenie odszkodowawcze powstaje tylko wtedy, gdy można udowodnić, że Remmers Polska sp. z o.o . działała umyślnie lub dopuściła się rażącego niedbalstwa.

Wszystkie informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Remmers Polska sp. z o.o.  może bez uprzedzenia zmienić, uzupełnić lub usunąć całą informację lub jej części. Firma Remmers Polska sp. z o.o. zastrzega sobie również prawo do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji niniejszej informacji.Informacja o odpowiedzialności prawnej:

Wszelkie informacje bez gwarancji. Mimo starannej kontroli zawartości ani firma Remmers Baustofftechnik GmbH ani Remmers Polska Sp. z o.o. nie mogą wziąć odpowiedzialności za zawartość tych stron internetowych. Za zawartość zlinkowanych stron internetowych odpowiadają wyłącznie ich administratorzy.

Informacje dla użytkowników:
Komisja Europejska udostępnia platformę do łagodzenia sporów online (OS). Można ją znaleźć w tym miejscu:  ec.europa.eu/consumers/odr. Nie mamy zamiaru uczestniczyć w ma zamiaru uczestniczyć w żadnym alternatywnym postępowaniu zażegnywania sporów.