©

Powierzchnie ścian

Paroprzepuszczalna, dwukomponentowa, kolorowa, zamykająca powłoka epoksydowa

Powierzchnie ścian.jpg

Właściwości

 • Doskonała przyczepność na różnych podłożach
 • Wysoka odporność na ścieranie i na chemikalia
 • Odporność na mycie wysokociśnieniowymi myjkami parowymi

Obszar stosowania

 • Powierzchnie ścian w zabudowaniach inwentarskich
 • Stoły paszowe
 • Powłoki ochronne

Świadectwa badań*

 • Lista odporności chemicznej
 • Bezpieczeństwo fizjologiczne
 • Test antypoślizgowy
 • Klasa odporności ogniowej Bfl-s1
 • Dopuszczenie do stosowanie w pomieszczeniach dziennego pobytu ludzi
* Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w aktualnie obowiązującej instrukcji technicznej/opisie systemu oraz w odpowiednim świadectwie badań. Świadectwa badań są ważne wyłącznie dla wyrobu, którego dotyczą, dlatego nie w każdym przypadku aprobaty dotyczą całego systemu.

Powierzchnie ścian

Liczba znalezionych produktów 2
 

Widok:

Nr art. 600101

Wodna, pigmentowana powłoka gruntująca

Nr art. 638101

Wodne, pigmentowane zamknięcie o jedwabistym połysku