Elewacje z kamienia naturalnego

Od historycznej budowli po dom jednorodzinny

Oprócz obiektów takich jak katedra kolońska, gdzie armie konserwatorów i kamieniarzy odnajdują dzieło życia, uwaga skupia się również na starych świeckich budynkach miejskich z gzymsami i ościeżnicami okiennymi z naturalnego kamienia. W przeciwieństwie do cegieł i nowoczesnych materiałów budowlanych, nie tylko kształt, kolor i wykończenie powierzchni kamienia naturalnego znacznie się różnią, ale także jego właściwości fizyko-chemiczne. Nieodzowne jest tutaj przyjrzenie się z bliska. Zwłaszcza w przypadku kamienia naturalnego konserwacja oryginalnego materiału i koordynacja nowo użytych materiałów naprawczych mają ogromne znaczenie dla zachowania substancji budowlanej w długim okresie czasu.

©

Etapy prac

1. Wzmocnienie muru

Aby zwiększyć stabilność i nośność pustych i luźnych murów, jamy wypełniane są pod niskim ciśnieniem za pomocą BSP 3/6 lub BSP Historic (zgodnie z instrukcją WTA 4-3-98-D).

2. Czyszczenie i odsalanie

Czyszczenie nie służy wyłącznie poprawie estetyki: warstwy zanieczyszczeń magazynują wilgoć i szkodliwe substancje, a także utrudniają wysychanie podłoża. Szkodliwe sole usuwane są w przypowierzchniowej strefie elewacji za pomocą kompresów odsalających Remmers. Kompres nanosi się jak tynk i usuwa po ok. 3 tygodniach wraz z wchłoniętymi solami.

3. Usuwanie zaprawy spoinowej

Niemal każdej naprawie elewacji kamiennej towarzyszy odnawianie zazwyczaj uszkodzonych spoin. Z reguły spoiny te muszą być usunięte na głębokość 2 cm lub dwukrotnie większą od ich szerokości.

4. Zmniejszenie pęcznienia

Dla szeregu kamieni naturalnych istotną przyczyną uszkodzeń jest "higroskopijne pęcznienie i skurcz", spowodowane występowaniem w nich minerałów ilastych (ziemisty zapach, gdy kamień jest zwilżony). Renowacja za pomocą obecnie unikatowego reduktora pęcznienia Remmers Antihygro może ograniczyć szybkość i zakres pęcznienia.

5. Konsolidacja

Celem konsolidacji jest przywrócenie pierwotnego profilu wytrzymałości poprzez ukierunkowane dostawy spoiw. Do tego celu dostępna jest duża liczba preparatów do wzmacniania kamienia na bazie estrów kwasu krzemowego (KSE).

6. Uzupełnienie kamienia i spoinowanie

Uszkodzone kamienie są zastępowane lub uzupełniane przez RM pro. Nowe spoinowanie wykonuje się z zaprawy spoinowej, dopasowanej pod względem ziarnistości i koloru.

7. Hydrofobizacja i ochrona przed graffiti

W celu zapewnienia długotrwałej ochrony przed rozrostem mchu, grzybów i glonów, należy przed zabiegiem hydrofobizacji nanieść impregnat BFA jako płynne zabezpieczenie przed tymi mikroorganizmami. Hydrofobizacja jest zawsze ostatnim etapem aplikacji. Semipermanentna ochrona przed graffiti ułatwia jego usuwanie ze ścian.

8. Lazura lub lazura szlamowa

Ze względu na swoją strukturę niektóre kamienie naturalne nie mogą być hydrofobizowane. Niezbędną hydrofobowość można wówczas osiągnąć jedynie za pomocą "systemu powierzchniowego". Preparaty Color LA Historic i Color LA Fill Historic zostały specjalnie opracowane dla tego obszaru zastosowań.

Warstwa brudu jest ze względu na dużą powierzchnię wewnętrzną doskonałym magazynem wilgoci oraz zanieczyszczeń gazowych i pyłowych dzięki dużej powierzchni wewnętrznej. Zwykle reagują one na spodniej części skorupy i przyspieszają zniszczenie.

Odsalanie kamienia naturalnego i innych mineralnych materiałów budowlanych za pomocą okładów ("kompresów") jest uznanym procesem, który sprawdził się w wielu znaczących budynkach w celu znacznego zmniejszenia ilości soli szkodliwych dla konstrukcji budynku.

Wiele kamieni naturalnych zawiera pęczniejące minerały ilaste. Większość z nich to krzemiany warstwowe, których struktura jest podobna do struktury książki. Nawet przy niskiej wilgotności, dzięki działaniu elektrochemicznemu, są one w stanie gromadzić i uwalniać wodę pomiędzy swoimi warstwami pośrednimi.

Erozji mineralnego materiału budowlanego zawsze towarzyszy osłabienie jego struktury. Głównym zadaniem działania konsolidacyjnego jest wypełnienie nowej przestrzeni porów, powstałej w wyniku zwietrzania.

Spoiny pełnią w budynku różne funkcje i dlatego muszą mieć bardzo różne właściwości, w zależności od stawianych im wymagań.

W celu zapewnienia długotrwałej ochrony przed mchem, grzybami i glonami, aby zapobiec ich wzrostowi, można przed hydrofobowaniem lub malowaniem zastosować płynny preparat chroniący przed atakiem mikroorganizmów. Tworzy on "depozyt" substancji czynnej w podłożu, która staje się skuteczna tylko wtedy, gdy ma miejsce faktyczny atak mikroorganizmów, tj. "próba kolonizacji". Zapewnia to skuteczną ochronę przed zazielenieniem na bardzo długi okres czasu.

Remmers Graffiti-Schutz należy do grupy semipermanentnych systemów ochronnych. Graffiti można z tak zabezpieczonych powierzchni zmyć po prostu za pomocą myjki wysokociśnieniowej i gorącej wody (czyszczenie higrotermiczne).

Elewacje z kamienia naturalnego

Liczba znalezionych produktów 3
 

Widok:

Nr art. 647105

Półlazurująca, wypełniająca, "prawdziwa" farba silikonowa, bez bieli tytanowej

Nr art. 647605

Półprzezroczysta, "prawdziwa" farba silikonowa

Nr art. 040420

Tynk renowacyjny WTA do zawilgoconych i zasolonych murów