Systemy ochrony powierzchni

Duże korzyści przy równoczesnej mnogości rozwiązań

Wysokiej jakości impregnaty oraz sztywne lub mostkujące rysy powłoki Remmers zwiększają ochronę przed przenikaniem wilgoci, CO² i niszczących stal soli do strefy brzegowej betonu.

Powierzchnie nieprzechodnie i nieprzejezdne

Zapobieganie przedostawaniu się wilgoci do materiału budowlanego jest znaną od wielu wieków metodą ochrony budynków. Witruwiusz opisał już w swoim dziele "De Architectura Libri Decem" użycie naturalnych olejów, aby zaprawa była hydrofobowa, a tym samym generalnie bardziej odporna na obciążenia. Obecnie zadania te realizowane są przez nowoczesne substancje ochronne, których skuteczność i trwałość gwarantowana jest przez wysokiej jakości substancje czynne i spoiwa.

Powłoki malarskie i impregnaty służą jako warstwa ochronna o różnych funkcjach. Oprócz ochrony przed przenikaniem substancji szkodliwych (np. soli lub CO₂) do betonu i związanej z nim regulacji bilansu wilgotności i zwiększenia oporu elektrycznego, można również zwiększyć wytrzymałość fizyczną. Ponadto istnieje możliwość sztywnego lub elastycznego mostkowania rys. Dostępna jest także duża różnorodność rozwiązań z przetestowanymi systemami ochrony powierzchni od OS 1 do OS 5a.

Systemy ochrony powierzchniowej Remmers spełniają wymagania normy EN 1504-2 oraz wytyczne DAfStb (Niemcy) dotyczące napraw.

©

OS 1

Impregnacja hydrofobowa w celu uzyskania powierzchni odpornej na wodę. Pory nie są wypełnione, a tylko "wyściełane".

Na powierzchni nie widać żadnych warstw i nie można wykonać optycznej aranżacji betonu.

©

OS 2

Profilaktyczna ochrona zwietrzałych elementów betonowych, z odpowiednim odprowadzaniem wody nawet
w obszarze spryskiwania środkiem odladzającym.

©

OS 4

Zwietrzałe elementy betonowe, także w strefie spryskiwania środkiem odladzającym, przy podłożu wolnym od rys.

©

OS 5a

Podlegające swobodnemu zwetrzaniu elemety betonowe z powierzchniowymi rysami, także w strefach spryskiwanych środkami andyoblodzeniowymi.

Powierzchnie jezdni i ciągi piesze

Wysokiej jakości, sztywne lub mostkujące rysy powłoki Remmers zwiększają ochronę przed przenikaniem wilgoci, CO² i soli agresywnych wobec stali do przykrawędziowej strefy betonu. Ochronę zapewniają sprawdzone i zatwierdzone systemy ochrony powierzchni OS 8 - OS 11 b.

©

OS 8

Sztywna powłoka na powierzachnie silnie obciążane mechanicznie, zgodna z EN 1504-2 / DIN V 18026

©

OS 8 WD

Paroprzepuszczalna powłoka na powierzchnie silnie obciążane mechanicznie

©

OS 10 / OS 11a pro

Powłoka jako warstwa uszczelniająca o wysokiej zdolności do mostkowania rys pod warstwami ochronnymi i wierzchnimi, do stosowania na powierzchniach przeznaczonych do ruchu pieszego
i kołowego zgodnie z DAfStb, TL / TP-BEL-B3.

©

OS 11a (OS Fa)

Powłoka o podwyższonej zdolności dynamicznego mostkowania rys przeznaczona na powierzchniach przeznaczonych do ruchu pieszego i kołowego zgodnie z DIN EN 1504-2 i DAfStb.

©

OS 11b (OS Fb)

Powłoka o podwyższonej zdolności mostkowania rys, do stosowania na powierzchniach przeznaczonych do ruchu pieszego i kołowego zgodnie z DIN EN 1504-2 i DAfStb.

Systemy ochrony powierzchni betonowych

Liczba znalezionych produktów 11
 

Widok:

Nr art. 064205

Grunt o działaniu hydrofobizującym

Nr art. 297613

Powłoka elewacyjna o wysokiej elastyczności

Nr art. 100806

Drobnoziarnista szpachlówka PCC

Nr art. 649013

Wypełniana kwarcytem międzywarstwa zbrojona włóknami, do wyrównywania powierzchni betonowych

Nr art. 071005

Wodny, bezrozpuszczalnikowy krem impregnujący na bazie silanów

Nr art. 650005

Wysokiej jakości czysto akrylowa farba elewacyjna

Nr art. 636103

Przezroczysta żywica gruntująca i zaprawowa

Nr art. 122331

Pigmentowany podkład i warstwa bazowa

Nr art. 618611

Pigmentowana powłoka utrwalająca

Nr art. 605169

Natryskowa izolacja przeciwwodna w systemach Remmers Deck OS 10 pro-Systemen

Nr art. 605325

Elastyczna powłoka zużywana