©

Naprawy betonu a bezpieczeństwo statyczne

Od aplikacji powierzchniowej w przypadku budownictwa naziemnego
i inżynieryjnego, po reprofilowanie elementów budowlanych narażonych na działanie soli rozmrażających

Systemy Remmers do naprawy betonowych elementów budowlanych, istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa statycznego, cechują się szerokim zakresem zastosowań: od aplikacji powierzchniowej na obiektach budownictwa naziemnego i inżynieryjnego, po reprofilowanie elementów budowlanych narażonych na działanie soli rozmrażających. Szczególnym wyróżnikiem jest ich wysoka odporność w przypadku stosowania w wodach zawierających siarczany.

Obróbka ręczna

Niewielkie uszkodzenia elementów betonowych z reguły naprawia się metodami ręcznymi. System naprawy betonu zawiera warstwę sczepną, zapewniającą adhezyjną przyczepność gruboziarnistej zaprawy do przygotowanego podłoża.

©

Ręczna repasywacja zbrojenia

Wielodziesięcioletnie oddziaływanie substancji wspierających korozję na znajdujące się w betonie zbrojenie powoduje nie tylko miejscowe uszkodzenia na powierzchni betonu, lecz często jest także przyczyną wielkopowierzchniowych uszkodzeń krawędzi betonowych elementów, częściowo nawet daleko w głąb, za pierwszą warstwę zbrojenia. Ekonomiczną metodą zaradczą jest w tym przypadku najczęściej naprawa na dużej powierzchni. Najlepiej przeprowadzać ją metodą natryskową, na mokro lub na sucho.

W procesie natrysku na mokro przygotowany materiał jest transportowany mechanicznie, w postaci gęstego strumienia, do dyszy natryskowej, gdzie jest rozrywany sprężonym powietrzem i równomiernie rozprowadzany na podłożu. Ze względu na sposób transportu można tu stosować tylko węże o ograniczonej długości (zazwyczaj do 40 m).
W porównaniu z natryskami suchymi, natrysk mokry powoduje mniejsze pylenie i mniejszy rykoszet materiału.

W procesie natrysku na sucho sypki materiał jest transportowany pneumatycznie (metodą przepływu cienkostrumieniowego) do dyszy natryskowej i mieszany z wodą aż do uzyskania zaprawy gotowej do użycia. Metoda ta umożliwia podawanie materiału na duże odległości i wysokości.
Ponadto pozwala znacząco ograniczyć nakłady na czyszczenie maszyn.

Beton zalewowy

3. poprawka do wytycznej DAfStb „Ochrona i naprawa betonowych elementów budowlanych“ reguluje zagadnienie reprofilowania elementów betonowych za pomocą betonu zalewowego.

W celu zapewnienia odpowiedniego zespolenia beton zalewowy musi być wzmocniony zbrojeniem i połączony ze starym betonem za pomocą kotew. W tym przypadku należy przedstawić dowód zespolenia i ew. naprężeń. Podczas reprofilowania elementów podlegających obciążeniom ściskającym należy zastosować zbrojenie taśmowe. Remmers
Betofix HQ6 odznacza się doskonałą rozlewnością, również w przypadku gęstego zbrojenia.

Naprawa betonu w miejscach istotnych z punktu widzenia statyki

Liczba znalezionych produktów 6
 

Widok:

Nr art. 108425

Wzmocniona włóknami zaprawa PCC do konstrukcyjnej naprawy elementów betonowych

Nr art. 108725

Warstwa sczepna i powłoka antykorozyjna

Nr art. 055625

Pęczniejący beton zalewowy o wysokiej wytrzymałości

Nr art. 109625

Wzmocniona włóknami zaprawa PCC przeznaczona do naprawy elementów betonowych.

Nr art. 110025

Zbrojona włóknami zaprawa SPCC do napraw budowli

Nr art. 100806

Drobnoziarnista szpachlówka PCC