Dark brick facade©

Obiekty nowopowstające

Elewacje - różnorodne i indywidualne, jak ludzkie twarze

Farby elewacyjne pełnią wobec budynku nie tylko funkcję dekoracyjną, ale także ochronną. Zasadniczo polega ona na zatrzymywaniu wilgoci, a tym samym zanieczyszczeń, z dala od substancji budowlanej, przy jednoczesnym zachowaniu jego zdolności do dyfuzji pary wodnej na odpowiednim poziomie.

Udział spoin w elewacji ceglanej może wynosić do 20%. Kształt i kolor spoiny ma zatem decydujący wpływ na jej wygląd. Ponadto spoiny pełnią w budynku funkcję techniczną.

Impregnacja hydrofobizująca znacząco ogranicza kapilarne podciąganie wody spowodowane opadami bądź wodą rozbryzgową. Zabieg hydrofobizacji jest zatem rozsądnym sposobem zapobiegania uszkodzeniom lub zabiegiem wspomagającym ochronę.

W ostatnich latach w nowo wznoszonych elewacjach murowanych coraz częściej dochodzi do wymywania wapna. Jest to spowodowane nadmiernym zawilgoceniem muru w fazie budowy oraz niekorzystnym sezonowym budowy, uniemożliwiającym szybkie wyschnięcie muru po spoinowaniu, a tym samym związanie elementów wapiennych w zaprawie.

Nowe budownictwo

Liczba znalezionych produktów 5
 

Widok:

Nr art. 071101

Impregnat hydrofobizujący w postaci żelu na bazie silanów

Nr art. 060201

Bezbarwny, rozpuszczalnikowy impregnat hydrofobizujący na bazie silanów/siloksanów

Nr art. 060405

Bezbarwny impregnat hydrofobizujący na bazie silanów / siloksanów, przeznaczony specjalnie do materiałów budowlanych i spoin wrażliwych na rozpuszczalniki

Nr art. 102725

Wapienno-cementowa zaprawa spoinowa do obiektów nowobudowanych

Nr art. 102225

Trasowo-wapienno-cementowa zaprawa spoinowa