Reklamacje

Reklamacje dotyczące produktów

Przykro nam, że nasz produkt nie spełnił Państwa oczekiwań. Dołożymy wszelkich starań, by szybko ustosunkować się do złożonej reklamacji.

Przypominamy, że reklamacje należy składać pisemnie, na specjalnym druku (do pobrania poniżej), na adres Remmers Polska sp. z o.o., ul. Sowia 8, 62-080 Tarnowo Podgórne lub w formie e-mail na podane poniżej adresy (lub na inny adres podany przez upoważnionego pracownika).

Szczegóły odnośnie reklamacji znajdują się w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostaw.

Reklamacje dostaw

Reklamacje logistyczne należy przesłać na adres e-mail reklamacjedostaw@remmers.pl W tytule e-maila prosimy odpowiednio o wpisanie:

  • USZKODZENIE lub REKLAMACJA ILOŚCIOWA

  • NUMER DOKUMENTU WZ

1. REKLAMACJA USZKODZONEJ PRZESYŁKI

Jeżeli odbiorca wnosi jakiekolwiek zastrzeżenia co do stanu przesyłki, należy umieścić tę informację (np. „przesyłka uszkodzona”) na liście przewozowym lub obecnie często spotykanych urządzeniach elektronicznych w miejscu przeznaczonym na podpis odbiorcy oraz niezwłocznie sporządzić protokół szkody.

W przypadku opakowań przeźroczystych odbiorca musi zgłosić zastrzeżenia i sporządzić protokół szkody bezpośrednio podczas odbioru przesyłki.

W przypadku towarów w opakowaniach nieprzeźroczystych, na sprawdzenie przesyłki ustawodawca dał odbiorcy 7 dni kalendarzowych od daty przyjęcia towaru.

Jeżeli jednak zgłoszenie przez odbiorcę zastrzeżenia co do stanu przesyłki nastąpi po przyjętej dostawie, (nie później niż do 7 dni kalendarzowych), to odbiorca winien udowodnić, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem odbiorcy. (Art. 76 Prawa Przewozowego).

Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć:

  • List przewozowy
  • Protokół szkody spisany z kierowcą podczas dostawy
  • Wypełniony formularz Reklamacja_transportowa_2023.pdf
  • Inne dokumenty (zdjęcia, oświadczenie przewoźnika itp.)

2. REKLAMACJA ILOŚCIOWA

W przypadku otrzymania towaru w ilości niezgodnej z zamówieniem, należy wypełnić formularz Reklamacja_transportowa_2023.pdf

Pomyłki w dostawie należy zgłaszać maksymalnie do 7 dni od otrzymania przesyłki, po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.

Osoby do kontaktu

Formularze dokumentów reklamacyjnych

Reklamacja dotyczycząca produktów do ochrony budowli i posadzek

Reklamacja dotycząca produktów do ochrony drewna

Formularze dokumentów reklamacyjnych

Reklamacja dotycząca produktów Induline

Reklamacja dostaw

Reklamacje - klient końcowy

Jeśli zakupili Państwo produkt marki Remmers w jednym ze sklepów oferujących nasze artykuły i chcą złożyć reklamację proszę pamiętać, że jest na to 2 lata z tytułu rękojmi produktu. Reklamację składamy w punkcie sprzedaży, w którym dokonano zakupu. Rękojmia to ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne i prawne, o których kupujący nie wiedział w chwili zakupu. Rękojmia zapewnia 14-dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji. Reklamacja taka powinna być rozpatrywana przez sprzedawcę zgodnie z podstawą prawną z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dz. U. z 2014 r. poz. 827, ze zm.)