Pair Meadow Nature©

Jak bardzo jesteś [eco]?

Induline LW-722 [eco] na baze surowców odnawialnych

Ochrona zasobów poprzez bilansowanie biomasy

To działa tak: im więcej litrów Induline LW-722 [eko] na bazie zbilansowanego spoiwa z biomasy jest potrzebne i produkowane, tym więcej surowców kopalnych jest zastępowane biomasą na początku procesu produkcyjnego - bilans zawsze pozostaje zatem zrównoważony. Tę zasadę można porównać do ekologicznej energii elektrycznej, gdzie klienci mają wpływ na projektowanie przyszłości poprzez świadomy wybór zrównoważonych produktów.

Produkcja 20-litrowego pojemnika Induline LW-722 [eco] pozwala zaoszczędzić ok. 4 litry ropy naftowej w porównaniu z farbą konwencjonalną. Wraz z rozwojem Induline LW-722 [eco] Remmers robi kolejny krok w kierunku "zielonej przyszłości". Zastosowanie zbilansowanego spoiwa z biomasy nie tylko pozostawia więcej surowców kopalnych w ziemi dla przyszłych pokoleń, ale również aktywnie przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Ci, którzy wybierają Induline LW-722 [eko] chronią więc nie tylko swoje okna drewniano-aluminiowe, ale także globalne zasoby i nasze środowisko.

©

Moskwa – Paryż: 1000 litrów Induline LW-722 [eco] pozwala zaoszczędzić CO₂

Dzięki zastosowaniu spoiwa zbilansowanego pod względem biomasy w miejsce spoiwa tradycyjnego, przy produkcji 1000 litrów Induline LW-722 [eco] oszczędza się tyle samo kilogramów dwutlenku węgla, ile jest uwalniane podczas lotu na dystansie 2500 km. Odpowiada to w przybliżeniu odległości z Moskwy do Paryża (2488 km).

Induline LW-722 [eco]

Pierwsza powłoka do okien, zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju

* Uproszczona prezentacja wielostopniowego procesu produkcyjnego spoiwa i lakieru.