Systemy naprawy rys

Odzyskać pożytek i funkcjonalność

Szereg uszkodzeń w budowlach betonowych powstaje z powodu rys i pustek, umożliwiających przedostawanie się szkodliwych substancji do wnętrza budowli. Te szkodliwe czynniki obniżają funkcjonalność betonu, znacząco pogarszając nośność budowli.

Jeśli zamawiany jest obiekt żelbetowy, to nieuchronnym zjawiskiem podczas jego powstawania jest powstawanie rys w strefie nośnych i nienośnych elementów konstrukcyjnych.

Zbrojenie zaczyna przejmować siły rozciągające dopiero po pęknięciu betonu. Posiłkując się trzema zasadami projektowymi projektant może zapobiec powstawaniu rys, dopuścić powstanie wielu małych, nieszkodliwych rys albo zaplanować nieliczne duże pęknięcia, które następnie muszą zostać zamknięte. Każda zasada projektowania musi być dokładnie dopasowana do warunków użytkowania budowli. Zamykanie rys w istniejących budynkach również wymaga starannego zaplanowania.

W przypadku występowania i usuwania rys nieplanowanych decydujące znaczenie ma ich przyczyna. Oprócz specyficznych dla danego betonu parametrów materiałowych na powstawanie pęknięć mają wpływ występujące później obciążenia, takie jak osiadanie lub zmiany w sposobie użytkowania. Oprócz przyczyny decydujące znaczenie dla udanej naprawy rys mają stan i ruchy rys.

Zamykanie rys przez ich wypełnienie ma na celu zahamowanie lub zapobieżenie wnikaniu materiałów agresywnych wobec betonu i stali zbrojeniowej. Jeżeli przyczyny rys mają charakter powtarzalny, należy założyć, że rysa powstanie ponownie, lecz będzie mieć nie budzącą niepokoju szerokość. Zamknięcie pęknięć przez wypełnienie nie może być traktowane jako połączenie siłowe.

Podczas łączenia siłowego ścianki rys wypełniane są hydraulicznie wiążącymi lub polimerowymi wypełniaczami w taki sposób, aby przywrócić zdolność przenoszenia sił ściskających, rozciągających lub ścinających w elemencie. Metodę tę stosuje się wyłącznie do rys, których przyczyny powstania miały charakter jednorazowy.

W przypadku tej iniekcji rysy wypełniane są elastycznym polimerem. Ta metoda nadaje się przede wszystkim do wypełniania rys, w przypadku których przyczyna powstawania ma charakter cykliczny.

Systemy do naprawy rys

Liczba znalezionych produktów 6
 

Widok:

Nr art. 687101

Wysokoeastyczna, dwuskładnikowa, poliuretanowa żywica iniekcyjna DI (P)

Nr art. 687601

Szybkoerozprężająca się, dwukomponentowa piankowa żywica iniekcyjna PU, SPUR, D-I (P)

Nr art. 687001

Elastyczna, reagująca z wilgocią, poliuretanowa żywica iniekcyjna 1K

Nr art. 047611

Drobnoziarnista zaprawa iniekcyjna 2K

Nr art. 687201

Sztywna, dwukomponentowa, epoksydowa żywica iniekcyjna F-I (P)/F-V (P)

Nr art. 094401

Sztywna żywica 2K EP do siłowej iniekcji betonowych elementów budowlanych, F-I (P)/F-V (P)