Exploratory drilling wall©

Analiza stanu budowli

Poprawna analiza stanu budowli to podstawa
trwałej i ekonomicznej renowacji

Ustalenie stanu początkowego

W celu opracowania odpowiedniej koncepcji renowacji należy zidentyfikować, zmierzyć i udokumentować przyczynę i zakres uszkodzeń konstrukcyjnych. W centrum uwagi znajdują się przede wszystkim szkodliwe sole i wilgotność materiałów budowlanych oraz warunki graniczne fizyki budowli. W związku z uwarunkowaniami specyficznymi dla danego obiektu można zaplanować ekonomiczna renowację, niezależnie od tego, czy jest to piwnica domu jednorodzinnego, czy historyczna piwnica sklepienna.

Pobranie próbek

Uzyskanie miarodajnych wyników badań wymaga odpowiedniego pobrania próbek. Badane są próbki różnych rodzajów uszkodzeń, materiałów budowlanych i fragmentów obiektów. W celu określenia zakresu niejednorodności przekroju poprzecznego muru próbki muszą być dostatecznie duże. Próbki pobierane są na różnych wysokościach (profil wysokościowy) i głębokościach (profil głębokościowy) w osiach pomiarowych. Dostarcza to informacji na temat rozkładu wilgoci i szkodliwych soli w murze - w ten sposób można zidentyfikować przyczyny uszkodzeń.

Badanie przyczyn

Obie metody nie mówia jeszcze jednoznacznie o przyczynach zawilgocenia lub jego stopniu.

Do tego celu niezbędne są dalsze dane pomiarowe i parametry odniesienia:

W celu określenia maksymalnej absorpcji wody cała przestrzeń porów jest wypełniona wodą pod ciśnieniem.

Stopnie przenikania wilgoci nie pozwalają na wyciągnięcie wiarygodnych wniosków co do przyczyny przenikania wilgoci. Nie jest jasne, czy wilgoć w fazie ciekłej wymigrowała do kapilary, czy też została przynajmniej częściowo higroskopijnie wchłonięta z otaczającego powietrza. Higroskopijne wchłanianie wilgoci mierzy się w jednym lub kilku punktach przez długotrwałe wystawienie próbek suszonego materiału budowlanego na określoną wilgotność względną w stałej temperaturze w komorze klimatycznej. Higroskopijne wchłanianie wilgoci jest określane na podstawie obserwowanego przyrostu masy obiektu.

W niektórych przypadkach należy również uwzględnić kondensację pary wodnej na powierzchniach murowanych jako dodatkową przyczynę przenikania wilgoci. Jej wpływ można oszacować na podstawie warunków klimatycznych pomieszczenia (wilgotność względna i temperatura powietrza) oraz temperatury powierzchni. Precyzyjne stwierdzenia są jednak możliwe tylko wtedy, gdy dane klimatyczne są rejestrowane przez dłuższy czas.

©

Instytut Analityczny im. Bernharda Remmersa

BRIfA - niezależna, akredytowana spółka laboratoryjna gwarantuje absolutną neutralność w wykonywaniu analiz i certyfikacji. Usługi analityczne i najnowocześniejsze metody badań obejmują na przykład drewno, mineralne materiały budowlane, powłoki, farby i lakiery. Równie szeroki jest przekrój klientów, wśród których są architekci, wykonawcy, instytujce publiczne itp.

O Instytucie