©

Lakiery wodne - ogólne wskazówki wykonawcze

Lakiery wodne - właściwy wybór do wielu zastosowań

Ogólne wskazówki wykonawcze

Lakiery na bazie wody mogą być właściwym wyborem dla wielu zastosowań, jeśli podczas ich stosowania przestrzegane są następujące punkty:

 • Narzędzia malarskie powinny być zabezpieczone przed korozją, części wchodzące w kontakt z materiałem powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Średnice dysz, osłona rozpylacza, systemy rurociągów materiałowych, jak również technika natrysku muszą być dostosowane do wymogów farb wodorozcieńczalnych.
 • Urządzenia natryskowe powinny być zasilane powietrzem technicznie czystym.
 • Urządzenia, w których naprzemiennie stosuje się lakiery rozpuszczalnikowe, należy dokładnie wyczyścić i zwilżyć środkiem Umnetzer UN-894.
 • Zaschnięte resztki farby rozpuszcza się w Aqua RK-898 Reinigungskonzentrat.
 • Temperatura powietrza i materiału oraz powlekanych elementów powinna podczas nakładania wynosić od 18 do 25 °C.
 • Podczas magazynowania i transportu farb wodnych temperatura nie powinna spaść poniżej 5 °C.
 • Wilgotność drewna powinna wynosić 8-12 %, a wilgotność względna 45-65 %.
 • Dla zapewnienia dobrego wyschnięcia po odparowaniu rozpuszczalnika zaleca się usunięcie pary wodnej wydostającej się z warstwy farby strumieniem powietrza. Metoda ta - łatwa do zastosowania za pomocą wentylatorów - często w zupełności wystarcza, aby uzyskać krótki czas schnięcia.
 • Farby wodorozcieńczalne należy nakładać tylko w określonych ilościach, ponieważ suszenie ulega znacznemu opóźnieniu, jeśli grubość warstwy jest zbyt duża, w związku z czym mogą wystąpić wady powierzchni (nadmierne pęcznienie drewna, zwiększone wtrącenia pyłu, suche pęknięcia, zakłócenia rozlewności). Powłoki Remmers Aqua charakteryzują się wyższą zawartością substancji stałych niż porównywalne produkty na bazie rozpuszczalnika, dzięki czemu są aplikowane cieńszymi warstwami, a to przekłada się na oszczędność materiału.
 • Zaschnięte resztki farby, np. przy wylewce pojemnika, nie rozpuszczają się w farbach wodnych. W związku z tym do materiału należy zawsze stosować odpowiednie sito.
 • Szlif drewna surowego i międzyszlif powłoki lakierniczej powinny być wykonywane drobnoziarnistym papierem ściernym.
 • Wybór materiałów drewnopochodnych na podłoża do malowania powinien być dokonywany pod kątem ich pęcznienia. Dotyczy to w szczególności płyt MDF.
 • W toku prac rozwojowych wodne lakiery Remmers coraz wyraźniej podkreślały usłojenie drewna. Warto pamiętać, że mętna warstwa mokrego materiału wysycha do postaci przezroczystej powłoki.
 • Przy stosowaniu utwardzacza Aqua H-480 w odpowiednich lakierach wodnych należy oprócz starannego wymieszania przy pomocy opatentowanego mieszadła Patentdisperser (art. nr 474701 / 474702) przestrzegać również czasu otwartego, a w razie potrzeby rozcieńczyć materiał wodą.
 • W zamkniętych pojemnikach resztki mieszanych materiałów nie twardnieją.