Alfabetyczny spis produktów działu "Ochrona budowli"

Przegląd produktów i komponentów Remmers

A B C D E F G H I K M N P Q R S T U V W XYZ

A

AGE

Środek do usuwania farb i graffiti

Nr art. 1368

Acryl 100

Szybkoschnąca akrylowa masa uszczelniająca klasy premium

Nr art. 7360

Acryl Color ZL

Ekologiczna, wodorozcieńczalna powłoka barwna

Nr art. 2920

B

BFA

Bakterio- grzybo- i glonobójczy środek kompozytowy do czyszczenia i gruntowania zanieczyszczonych i zagrożonych zanieczyszczeniem biologicznym materiałów budowlanych

Nr art. 0673

BIT 1K [basic]

Bezrozpuszczalnikowa, jednokomponentowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, bitumiczna powłoka grubowarstwowa z dodatkiem polistyrenu

Nr art. 0872

BIT 2K [basic]

Bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana tworzywem, grubowarstwowa powłoka bitumiczna 2K z dodatkiem polistyrenu

Nr art. 0871

C

CEM rapid

Bezchlorkowy cement szybkowiążący do uniwersalnego stosowania

Nr art. 2834

CL Fill Q3 Historic

Wysokiej jakości, gotowa do użycia szpachlówka na bazie wapna dyspergowanego

Nr art. 6562

CL Fill Q4 Historic

Szpachlówka drobnoziarnista wysokiej jakości, oparta na „dyspergowanym wapnie”, gotowa do stosowania.

Nr art. 6564

D

DS Protect

Wysokowytrzymała, trójwarstwowa kubełkowa mata ochronna z funkcją oddzielającą

Nr art. 0823

DS Protect [basic]

Trójwarstwowa mata ochronna na bezie recyklowanego PET

Nr art. 0815

DS Protect AL

Listwa wykończeniowa do systemu DS Protect

Nr art. 0819

E

EB Tape 20

Rozprężna taśma bentonitowa do spoin

Nr art. 4591

Desalting Compress

Sucha zaprawa do zmniejszania zawartości soli w przypowierzchniowej warstwie materiału budowlanego

Nr art. 1070

Epoxy AS Color New

Powłoka przewodząca ładunki elektryczne

Nr art. 6975

F

FF 1K

Gotowa do użycia dyspersja polimerowa do uszczelniania pomieszczeń od wewnątrz

Nr art. 2868

Marmorkleber

Biały klej do kamienia naturalnego i płytek ceramicznych

Nr art. 2850

FL fix [basic]

Elastyczny klej do płytek ceramicznych

Nr art. 2859

G

Gewebewinkel

Nr art. 4275

Glimmer GHL 3/0

Materiał mineralny do zasypywania powłok posadzkowych

Nr art. 6742

Grünbelag-Entferner

Specjalny preparat do usuwania zanieczyszczeń biologicznych z tarasów drewnianych, posadzek kamiennych i murów

Nr art. 0676

H

Historic Kalkspatzenmörtel

Mieszanka bazowa ("gaszona na sucho", bezcementowa zaprawa piaskowo-wapienna) do produkcji zapraw i tynków według modeli historycznych z dodatkiem lokalnych kruszyw.

Nr art. 0543

Hydro Seal BE

Preparat uszczelniający

Nr art. 1290

I

ICS 2K

Drobnoziarnista zaprawa iniekcyjna 2K

Nr art. 0476

IG Acryl 3K

Żel akrylowy

Nr art. 6873

IH-Set 30

30-metrowy system węży iniekcyjnych do wykonywania wodoszczelnych spoin budowlanych

Nr art. 6874

K

Preparat do wzmacniania kamienia zawierający rozpuszczalniki organiczne oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE). Niski stopień wytrącania żelu ok. 10% (preparat lekko wzmacniający).

Nr art. 0719

KSE 300

Bezrozpuszczalnikowy preparat na bazie estrów kwasu krzemowego, przeznaczony do wzmacniania kamienia

Nr art. 0720

KSE 300 E

Uelastyczniony preparat do wzmacniania kamienia oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE)

Nr art. 0714

M

MB 2K+

Elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa (FPD). Łączy właściwości elastycznego, mostkującego rysy, mineralnego szlamu uszczelniającego (MDS) (og. świadectwo badań: P-5344/081/14 MPA-BS) oraz bitumicznej powłoki grubowarstwowej (PMBC) - raport z badań zgodnie z EN 15814

Nr art. 3014

MB FL 2K

Hydroizolacja zespolona typu 3w1 Łączy zastosowanie jako hydroizolacja, klej do płytek i zaprawa do spoinowania w jednym materiale

Nr art. 3001

MS 150

Elastyczny uszczelniacz na bazie polimerów hybrydowych modyfikowanych silanami (MS)

Nr art. 7505

N

NBS-Pistole

Nr art. 4213

NHL Levell Historic

Tynk spodni na bazie NHL 5

Nr art. 0491

NHL Top Historic

Tynk wierzchni na bazie NHL 3,5

Nr art. 0490

P

PC 2K 45

Dwukomponentowa lekka zaprawa oparta na żywicy epoksydowej, przeznaczona do naprawy betonu

Nr art. 0941

PC 2K 75

Dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, wysokowytrzymała zaprawa oparta na żywicy epoksydowej

Nr art. 0943

PC Primer 2K

Bezrozpuszczalnikowa, dwukomponentowa żywica epoksydowa

Nr art. 0900

Q

QP 100

Bardzo szybko reagujące, przezroczyste spoiwo oparte na żywicy syntetycznej

Nr art. 6890

QP Cat

Akcelerator w systemie Remmers QP

Nr art. 6898

QP Color

Bardzo szybko reagująca, pogmentowana powłoka z żywicy syntetycznej

Nr art. 6895

R

Restauriermörtel GF

Mineralna zaprawa do kamienia i wykonywania odlewów

Nr art. 0588

Grundiermörtel weich

Mineralna zaprawa do uzupełniania głębszych ubytków

Nr art. 0638

RM GM M20

Mineralna zaprawa do wzmacniania kamienia i cegły, do wypełniania głębokich ubytków

Nr art. 0643

S

S-Protect M

Dodatek do sporządzania długotrwale działającej powłoki ochrony antykorozyjnej, stosowany z zaprawami Betofix RM lub Betofix R2

Nr art. 0919

SL Fill Q3

Drobnoziarnista szpachlówka antypleśniowa

Nr art. 2997

SLP CS 25

Krzemianowo-wapniowa płyta termoizolacyjna do higroenergetycznej renowacji budynków

Nr art. 0273

T

Uniwersalna zaprawa tynkarsko-murarska z trasem, przeznaczona do stosowania ręcznego i maszynowego - CS II/M5

Nr art. 50026

Fugenband B 200 A

Specjalna taśma uszczelniająca z elastomeru termoplastycznego

Nr art. 4807

Taśma do uszczelniania spoin roboczych i dylatacji wymuszonych

Nr art. 4806

U

Unterwasserprimer

Specjalny primer dwuskładnikowy stosowany pod masy uszczelniające w miejscach trwale obciążonych wilgocią lub znajdujących się pod wodą

Nr art. 7450

V

Verdünnung V 103

Rozcieńczalnik i środek myjący

Nr art. 5699

V KSE

Rozcieńczalnik do preparatów do wzmacniania kamienia

Nr art. 0657

VM Fill

Uniwersalna zaprawa klejowa i zbrojąca

Nr art. 0517

W

WHG TX

Nieorganiczny środek tiksotropujący

Nr art. 1221

WP DKS [basic]

Szybkowiążąca szpachlówka uszczelniająca

Nr art. 0423

WP DS [basic]

Sztywny, mineralny szlam uszczelniający do stosowania w nowym budownictwie

Nr art. 0405

XYZ

ZM HF  [basic]

Środek na bazie wodnej dyspersji polimerów, przeznaczony do ulepszania zapraw

Nr art. 0220

ZM MO

Domieszka uszlachetniająca do zapraw, środek wytwarzający pory powietrzne i ograniczający skurcz

Nr art. 0120