Ustawienia ciasteczek
Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, dostarczania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu na naszej stronie internetowej. Dzielimy się również informacjami na temat korzystania z naszej strony internetowej z naszymi partnerami w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analizy. Nasi partnerzy mogą łączyć te informacje z innymi informacjami, które zostały im przekazane przez użytkownika lub które zebrali w ramach korzystania z usług.

+Dowiedz się więcej

Alfabetyczny spis produktów działu "Ochrona budowli"

Przegląd produktów i komponentów Remmers

A B C D E F G H I K M N P Q R S T U V W XYZ

A

Środek do usuwania graffiti i farb

Nr art. 1368

Szybkoschnąca akrylowa masa uszczelniająca klasy premium

Nr art. 7360

Ekologiczna, wodorozcieńczalna powłoka barwna

Nr art. 2920

B

Bakterio- grzybo- i glonobójczy środek kompozytowy do czyszczenia i gruntowania zanieczyszczonych i zagrożonych zanieczyszczeniem biologicznym materiałów budowlanych

Nr art. 0673

Bezrozpuszczalnikowa, jednokomponentowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, bitumiczna powłoka grubowarstwowa z dodatkiem polistyrenu

Nr art. 0872

Jednokomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, grubowarstwowa powłoka bitumiczna z dodatkiem granulatu gumowego, przeznaczona do aplikacji natryskowej

Nr art. 0873

C

Bezchlorkowy cement szybkowiążący do uniwersalnego stosowania

Nr art. 2834

Wysokiej jakości, gotowa do użycia szpachlówka na bazie wapna dyspergowanego

Nr art. 6562

Szpachlówka drobnoziarnista wysokiej jakości, oparta na „dyspergowanym wapnie”, gotowa do stosowania.

Nr art. 6564

D

Trójwarstwowa mata ochronna na bezie recyklowanego PET

Nr art. 0815

Wysokowytrzymała, trójwarstwowa kubełkowa mata ochronna z funkcją oddzielającą

Nr art. 0823

Listwa wykończeniowa do systemu DS Protect

Nr art. 0819

E

Rozprężna taśma bentonitowa do spoin

Nr art. 4591

Sucha zaprawa do zmniejszania zawartości soli w przypowierzchniowej warstwie materiału budowlanego

Nr art. 1070

Powłoka przewodząca ładunki elektryczne

Nr art. 6975

F

Biały klej do kamienia naturalnego i płytek ceramicznych

Nr art. 2850

Elastyczny klej do płytek

Nr art. 2817

Dwukomponentowa mineralna zaprawa spoinowa modyfikowana żywicą epoksydową

Nr art. 0350

G

Narożnik z siatki PCV

Nr art. 4275

Mineralny materiał do zasypywania powłok posadzkowych

Nr art. 6742

Specjalny środek czyszczący do usuwania zielonych nalotów z tarasów, kamiennych posadzek i murów

Nr art. 0676

H

Mieszanka podstawowa ("gaszona na sucho", bezcementowa zaprawa piaskowo-wapienna) do produkcji zapraw i tynków według modeli historycznych z dodatkiem lokalnych kruszyw.

Nr art. 0543

Mineralna zaprawa wypełniająca i iniekcyjna o dobrej płynności

Nr art. 0548

Preparat uszczelniający

Nr art. 1290

I

Drobnoziarnista zaprawa iniekcyjna 2K

Nr art. 0476

Żel akrylowy

Nr art. 6873

30-metrowy system węży iniekcyjnych do wykonywania wodoszczelnych spoin budowlanych

Nr art. 6874

K

Preparat do wzmacniania kamienia zawierający rozpuszczalniki organiczne oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE). Niski stopień wytrącania żelu ok. 10% (preparat lekko wzmacniający).

Nr art. 0719

Bezrozpuszczalnikowy preparat na bazie estrów kwasu krzemowego, przeznaczony do wzmacniania kamienia

Nr art. 0720

Uelastyczniony preparat do wzmacniania kamienia oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE)

Nr art. 0714

M

Elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa (FPD). Łączy właściwości elastycznego, mostkującego rysy, mineralnego szlamu uszczelniającego (MDS) (og. świadectwo badań: P-5344/081/14 MPA-BS) oraz bitumicznej powłoki grubowarstwowej (PMBC) - raport z badań zgodnie z EN 15814

Nr art. 3014

Elastyczny uszczelniacz na bazie polimerów hybrydowych modyfikowanych silanami (MS)

Nr art. 7505

Pasta pigmentowa

Nr art. 6880

N

Tynk spodni na bazie NHL 5

Nr art. 0491

Tynk wierzchni na bazie NHL 3,5

Nr art. 0490

P

Bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana tworzywem bitumiczna powłoka grubowarstwowa 1K z wypełniaczem gumowym

Nr art. 0870

Bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana tworzywami sztucznymi, bitumiczna powłoka grubowarstwowa 2K, z wypełniaczem gumowym.

Nr art. 0886

Dwukomponentowa lekka zaprawa oparta na żywicy epoksydowej, przeznaczona do naprawy betonu

Nr art. 0941

Q

Mieszanka suszonych piecowo piasków kwarcowych

Nr art. 4406

Mieszanka suszonych piecowo piasków kwarcowych

Nr art. 4407

Warstwa sczepna i powłoka na podłoża mineralne o niskiej nasiąkliwości

Nr art. 2810

R

Mineralna zaprawa do uzupełniania kamienia i cegły

Nr art. 0750

Mineralna zaprawa do kamienia i wykonywania odlewów

Nr art. 0588

Mineralna zaprawa do wzmacniania kamienia i cegły, do wypełniania głębokich ubytków

Nr art. 0643

S

Dodatek do sporządzania długotrwale działającej powłoki ochrony antykorozyjnej, stosowany z zaprawami Betofix RM lub Betofix R2

Nr art. 0919

Szpachlówka do renowacji antypleśniowej

Nr art. 2996

Drobnoziarnista szpachlówka antypleśniowa

Nr art. 2997

T

Taśma do uszczelniania spoin roboczych i dylatacji wymuszonych

Nr art. 4806

Wysokiej jakości taśma uszczelniająca na bazie kauczuku NBR, pokryta włókniną

Nr art. 5071

Wysokiej jakości, powlekana włókniną taśma uszczelniająca Premium na bazie gumy NBR z 30 mm paskiem taśmy samoprzylepnej.

Nr art. 4803

U

Specjalny primer dwuskładnikowy stosowany pod masy uszczelniające w miejscach trwale obciążonych wilgocią lub znajdujących się pod wodą

Nr art. 7450

V

Rozcieńczalnik do preparatów do wzmacniania kamienia

Nr art. 0657

Uniwersalna zaprawa klejowa i zbrojona

Nr art. 0517

Szybkowiążąca, zdatna do filcowania zaprawa klejowa i naprawcza.

Nr art. 0519

W

Nieorganiczny środek tiksotropujący

Nr art. 1221

Szybkowiążąca szpachlówka uszczelniająca

Nr art. 0423

Sztywny, mineralny szlam uszczelniający do stosowania w nowym budownictwie

Nr art. 0405

XYZ

Hydrofobizujący środek do uszczelniania betonu i żelbetu

Nr art. 0250

Wysokowydajna domieszka upłynniająca do betonu, żelbetu i betonu sprężonego

Nr art. 0251

Środek na bazie wodnej dyspersji polimerów, przeznaczony do ulepszania zapraw

Nr art. 0220