Alfabetyczny spis produktów działu "Ochrona budowli"

Przegląd produktów i komponentów Remmers

A B C D E F G H I K M O P Q R S T U V W XYZ

A

0000292013_Acryl_Zementlack

Acryl Color ZL

Ekologiczna, wodorozcieńczalna powłoka barwna

Nr art. 2920

Acryl Primer SV

Powłoka gruntująca pod farbę Acryl-Zementlack, do podłoży mineralnych, znajdujących się na otwartej przestrzeni

Nr art. 2929

780112 Acryl Pro ML

Acryl SK

Plastoelastyczna masa uszczelniająca i klejowa

Nr art. 7801

B

BFA

Bakterio- grzybo- i glonobójczy środek kompozytowy do czyszczenia i gruntowania zanieczyszczonych i zagrożonych zanieczyszczeniem biologicznym materiałów budowlanych

Nr art. 0673

Gebindeabbildung BIT 1K (basic)

BIT 1K [basic]

Bezrozpuszczalnikowa, jednokomponentowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, bitumiczna powłoka grubowarstwowa z dodatkiem polistyrenu

Nr art. 0872

BIT 1K S

Jednokomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, grubowarstwowa powłoka bitumiczna z dodatkiem granulatu gumowego, przeznaczona do aplikacji natryskowej

Nr art. 0873

C

CEM rapid

Bezchlorkowy cement szybkowiążący do uniwersalnego stosowania

Nr art. 2834

CL Fill Q3 Historic

Wysokiej jakości, gotowa do użycia szpachlówka na bazie wapna dyspergowanego

Nr art. 6562

CL Fill Q4 Historic

Szpachlówka drobnoziarnista wysokiej jakości, oparta na „dyspergowanym wapnie”, gotowa do stosowania.

Nr art. 6564

D

DP Top L

Tynk wierzchni i dekoracyjny

Nr art. 0515

REM_0000082301_DS-Protect

DS Protect

Wysokowytrzymała, trójwarstwowa kubełkowa mata ochronna z funkcją oddzielającą

Nr art. 0823

DS Protect AL

Listwa wykończeniowa do systemu DS Protect

Nr art. 0819

E

0000459101_EB_Tape_20

EB Tape 20

Rozprężna taśma bentonitowa do spoin

Nr art. 4591

ELP-1K

Bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym bitumiczna powłoka ochronna 1K

Nr art. 1910

Entsalzungskompresse

Sucha zaprawa do zmniejszania zawartości soli w przypowierzchniowej warstwie materiału budowlanego

Nr art. 1070

F

FM ECC

Dwukomponentowa mineralna zaprawa spoinowa modyfikowana żywicą epoksydową

Nr art. 0350

FM FS

Szlam do spoinowania cegieł

Nr art. 0435

FM Historic

Zaprawa do spoinowania murów, o recepturze dopasowanej do specyfiki obiektu

Nr art. 0573

G

0000427901_Gewebewinkel

Gewebewinkel

Narożnik z siatki PCV

Nr art. 4275

Glimmer GHL 3/0

Mineralny materiał do zasypywania powłok posadzkowych

Nr art. 6742

Graffiti-Schutz

Nieszkodliwy dla środowiska, wodny środek impregnacyjny do ochrony przed graffiti w systemie „semipermanentnym”, oparty na mieszaninie alkiloalkoksysilanu i wosku

Nr art. 0685

H

Historic Kalkspatzenmörtel

Mieszanka podstawowa ("gaszona na sucho", bezcementowa zaprawa piaskowo-wapienna) do produkcji zapraw i tynków według modeli historycznych z dodatkiem lokalnych kruszyw.

Nr art. 0543

Historic Verfüllmörtel

Mineralna zaprawa wypełniająca i iniekcyjna o dobrej płynności

Nr art. 0548

Hydro Seal BE

Preparat uszczelniający

Nr art. 1290

I

ICS 2K

Drobnoziarnista zaprawa iniekcyjna 2K

Nr art. 0476

IG Acryl 3K

Żel akrylowy

Nr art. 6873

IH-Set 30

30-metrowy system węży iniekcyjnych do wykonywania wodoszczelnych spoin budowlanych

Nr art. 6874

K

KSE 100

Preparat do wzmacniania kamienia zawierający rozpuszczalniki organiczne oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE). Niski stopień wytrącania żelu ok. 10% (preparat lekko wzmacniający).

Nr art. 0719

KSE 300

Bezrozpuszczalnikowy preparat na bazie estrów kwasu krzemowego, przeznaczony do wzmacniania kamienia

Nr art. 0720

0000071405 KSE 300 E

KSE 300 E

Uelastyczniony preparat do wzmacniania kamienia oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE)

Nr art. 0714

M

MB 2K

Elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa (FPD). Łączy właściwości elastycznego, mostkującego rysy, mineralnego szlamu uszczelniającego (MDS) (og. świadectwo badań: P-5344/081/14 MPA-BS) oraz bitumicznej powłoki grubowarstwowej (PMBC) - raport z badań zgodnie z EN 15814

Nr art. 3014

0000750512_MS_150

MS 150

Elastyczny uszczelniacz na bazie polimerów hybrydowych modyfikowanych silanami (MS)

Nr art. 7505

Marmorkleber

Biały klej do kamienia naturalnego i płytek ceramicznych

Nr art. 2850

O

Optiplan

Masa do wyrównywania posadzek we wewnętrzach

Nr art. 2823

P

PBD 1K

Bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana tworzywem bitumiczna powłoka grubowarstwowa 1K z wypełniaczem gumowym

Nr art. 0870

0000088625_PBD_2K

PBD 2K

Bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana tworzywami sztucznymi, bitumiczna powłoka grubowarstwowa 2K, z wypełniaczem gumowym.

Nr art. 0886

PC 2K 45

Dwukomponentowa lekka zaprawa oparta na żywicy epoksydowej, przeznaczona do naprawy betonu

Nr art. 0941

Q

0000440625_Quarz_03-08

Quarz 03/08 DF

Mieszanka suszonych piecowo piasków kwarcowych

Nr art. 4406

0000440725_Quarz_07-12

Quarz 07/12 DF

Mieszanka suszonych piecowo piasków kwarcowych

Nr art. 4407

Quarzgrund

Warstwa sczepna i powłoka na podłoża mineralne o niskiej nasiąkliwości

Nr art. 2810

R

RM GM M20

Mineralna zaprawa do wzmacniania kamienia i cegły, do wypełniania głębokich ubytków

Nr art. 0643

0000056610_RM_RZ_Historic

RM RZ Historic

Szybkowiążąca zaprawa na bazie cementu romańskiego, przeznaczona do renowacji spoin i tynków

Nr art. 0566

RM ZF

Mineralna zaprawa do uzupełniania ubytków kamienia i cegły, nie zawierająca cementu

Nr art. 0585

S

0000091905 S-Protect-M

S-Protect M

Dodatek do sporządzania długotrwale działającej powłoki ochrony antykorozyjnej, stosowany z zaprawami Betofix RM lub Betofix R2

Nr art. 0919

SL Fill Q2

Szpachlówka do renowacji antypleśniowej

Nr art. 2996

SL Fill Q3

Drobnoziarnista szpachlówka antypleśniowa

Nr art. 2997

T

Tape VF

Wysokiej jakości taśma uszczelniająca na bazie kauczuku NBR, pokryta włókniną

Nr art. 5071

Tape XA 10/XA 25

Bardzo elastyczna, samoprzylepna taśma uszczelniająca z kauczuku butylowego na włókninie propylenowej

Nr art. 5017

Default Package Display_PL

Tex 4,8/100 und Tex 4,8/25

Tkanina wzmacniająca z włókna szklanego w osłonie z polimerów

Nr art. 4183

U

Uniplan Grund

Powłoka gruntująca, zwiększająca przyczepność wylewanych mas posadzkowych Uniplan

Nr art. 2820

Default Package Display_PL

Unterwasserprimer

Specjalny primer dwuskładnikowy stosowany pod masy uszczelniające w miejscach trwale obciążonych wilgocią lub znajdujących się pod wodą

Nr art. 7450

V

V KSE

Rozcieńczalnik do preparatów do wzmacniania kamienia

Nr art. 0657

VM Fill

Uniwersalna zaprawa klejowa i zbrojona

Nr art. 0517

VM Fill rapid

Szybkowiążąca, zdatna do filcowania zaprawa klejowa i naprawcza.

Nr art. 0519

W

122101 WHG TX-Beutel

WHG TX

Nieorganiczny środek tiksotropujący

Nr art. 1221

WP DKS

Szybkowiążąca szpachlówka uszczelniająca

Nr art. 0423

WP DS [basic]

Sztywny, mineralny szlam uszczelniający do stosowania w nowym budownictwie

Nr art. 0405

XYZ

ZM DM

Hydrofobizujący środek do uszczelniania betonu i żelbetu

Nr art. 0250

0000025102 ZM FM

ZM FM

Wysokowydajna domieszka upłynniająca do betonu, żelbetu i betonu sprężonego

Nr art. 0251

0000022010 ZM HF basic

ZM HF [basic]

Środek na bazie wodnej dyspersji polimerów, przeznaczony do ulepszania zapraw

Nr art. 0220