Architects Group©

Remmers Consulting Concept

zespół wsparcia projektowego

W przypadku, kiedy duże projekty wiążą się z analizą, doradztwem i projektowaniem zagadnień związanych z kpowstawaniem nowych oiektów i/lub konserwacją istniejących budynków (tzw. starego budownictwa), do ich realizacji niezbędny jest silny partner. Taki, u którego wieloletnie doświadczenie i przekonujący zakres usług idealnie się uzupełniają.

Projektowania wymaga profesjonalnego wsparcia

Strona dla architektów

Konkretne propozycje i staranne przygotowanie do każdego problemu projektowego to wartości, które gwarantują sukces.

Ponad dwadzieścia lat aktywnego działania na polskim rynku oznacza nie tylko sukces i rosnącą zauważalność marki Remmers. To także nieocenione doświadczenia i wnioski, które należy wyciągnąć. Jednym z nich jest bezwzględna konieczność wspierania przez producenta tych obszarów, w których obecna jest nowoczesna architektura.

W myśl tej zasady przygotowane zostały odpowiednie narzędzia, które staną się nieocenioną pomocą w codziennej pracy Architektów i Projektantów. Niezbędna jest ścisła kooperacja świata projektu z biznesem, gdzie od wyboru sprawdzonego i doświadczonego dostawcy w dużej mierze zależeć może powodzenie przedsięwzięcia.

Wejdź na stronę dla architektów

©
©

Remmers Consulting Concept

analiza. doradztwo. koncepcje.

Remmers Consulting Concept (Remmers Fachplanung) jest niezawodnym partnerem na wielu rynkach krajowych i międzynarodowych. Pracujemy w wielu gałęziach przemysłu, handlu i budownictwa mieszkaniowego, jak również w naszej "królewskiej" dyscyplinie - ochronie zabytków. Wysoko wykwalifikowani eksperci z całego świata są zawsze do Państwa dyspozycji, aby pomóc w realizacji projektów budowlanych. Znamy indywidualne wymagania Państwa branży. Ponad cztery dekady działalności projektowej sprawiły, że Remmers Fachplanung stał się niezawodnym partnerem we wszystkich obszarach związanych z renowacją. Nasze usługi rozpoczynają się już od wstępnej analizy, polegającej na pobieraniu próbek i ich badaniu laboratoryjnym. Podstawą jest opracowanie koncepcji "szytej na miarę", uwzględniającej wszystkie aspekty ekonomiczne i techniczno-budowlane.

Chlorki mogą prowadzić do znacznych szkód korozyjnych w żelbetonie. Dlatego też beton musi być specjalnie chroniony. Dotyczy to w szczególności konstrukcji przeznaczonych do ruchu, które mają wpływ zarówno na ruch dynamiczny, jak i statyczny.

Wszystkie posadzki, które nie są wykorzystywane do celów mieszkalnych lub jako drogi, są liczone jako posadzki przemysłowe. Oprócz zapewnienia nośności, posadzka przemysłowa powinna być odporna na jak najwięcej rodzajów czynników destrukcyjnych, działających w dłuższej perspektywie czasowej i wymagać jedynie minimalnej konserwacji i konserwacji.

Zabytki architektoniczne wymagają indywidualnych rozwiązań. Błędy mogą prowadzić do nieodwracalnej utraty dóbr kultury. Dlatego też wielka staranność i sumienność w koncepcji i wyborze produktów są absolutną koniecznością. Podstawą jest zrozumienie różnych podejść do ochrony zabytków: odtwarzać, czy konserwować?

W przemyśle spożywczym oprócz gwałtownych skoków temperatur powodowanych przez gorące płyny często występują ekstremalne obciążenia mechaniczne. Wiele z tych cieczy zawiera substancje agresywne, takie jak kwas mlekowy lub kwas octowy. Poliuretanowy beton od wielu lat sprawdza się tu jako system odpowiedni do powlekania posadzek, podlegających tego typu obciążeniom.

Budowle inżynierii wodnej, takie jak oczyszczalnie ścieków, podlegają ekstremalnym, trwałym obciążeniom, takim jak korozja pod wpływem biogennego kwasu siarkowego (BSK), dodatnie i ujemne obciążenia wody oraz obciążenia mechaniczne. Dzięki specjalistycznemu planowaniu Remmers otrzymują Państwo wszystko z jednego źródła: fachową analizę stanu budynku, przygotowanie indywidualnej koncepcji renowacji oraz wsparcie w procesie renowacji zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.