Modern house white©

Mur i podłoża nadające się do tynkowania

Właściwa termoizolacja, odpowiednio zwymiarowana

Izolacja wewnętrzna ścian zewnętrznych ma szczególny wpływ na fizyczne zachowanie konstrukcji budynku. Przy doborze właściwego materiału izolacyjnego o odpowiednich wymiarach należy w szczególności uwzględnić dyfuzję pary wodnej, ewentualną penetrację wilgoci oraz spowodowany izolacją wewnętrzną ograniczony potencjał schnięcia po wystawieniu ścian zewnętrznych na działanie deszczu.

Przeciętna izolacja termiczna

Im gorzej materiał przewodzi ciepło, tym lepszy efekt izolacji. Grubość elementu budowlanego ma znaczący wpływ na izolacyjność cieplną.

W zależności od jakości powierzchni należy stosować różne elementy systemu. Cechy jakościowe powierzchni Q1 do Q4 zostały wyjaśnione poniżej:

Powierzchnie Q1 do Q3

W przypadku powierzchni, którym nie są stawiane żadne wymagania optyczne (dekoracyjne), wystarczające jest wypełnienie podstawowe (Q1).

Q2

Poziom jakościowy 2 (Q2) to standardowa szpachlówka. Spełnia on normalne wymagania dla powierzchni ścian i sufitów. Strefy spoin, mocowania, łączenia, narożniki wewnętrzne i zewnętrzne wyrównywane są przez bezstopniowe przejścia powierzchni.

Q3

Podwyższone wymagania w stosunku do powierzchni szpachlowanej. W tym przypadku konieczne są dodatkowe środki wykraczające poza podstawowe i standardowe zabiegi. Szpachlowanie zgodnie z poziomem jakości 3 obejmuje standardowe szpachlowanie (Q2) oraz szpachlowanie, łącznie z wygładzeniem spoin.

Q4

Poziom jakości 4 obejmuje standardowe szpachlowanie Q2 i szpachlowanie spoin, w tym pokrycie i wygładzenie całej powierzchni odpowiednim materiałem (grubość warstwy większa niż 1 mm).

Umiarkowana izolacja termiczna

Zależnie od wyboru jakości powierzchni należy zastosować różne komponenty systemu. Poniżej wyjaśniamy cechy jakościowe dla klas Q1 do Q4:

Powierzchnie klas Q1 do Q3

W przypadku powierzchni, którym nie są stawiane żadne wymagania optyczne (dekoracyjne), wystarczające jest wypełnienie podstawowe (Q1).

Q2

Poziom jakościowy 2 (Q2) to standardowa szpachlówka. Spełnia on normalne wymagania dla powierzchni ścian i sufitów. Strefy spoin, mocowania, łączenia, narożniki wewnętrzne i zewnętrzne wyrównywane są przez bezstopniowe przejścia powierzchni.

Q3

Podwyższone wymagania w stosunku do powierzchni szpachlowanej. W tym przypadku konieczne są dodatkowe środki wykraczające poza podstawowe i standardowe zabiegi. Szpachlowanie zgodnie z poziomem jakości 3 obejmuje standardowe szpachlowanie (Q2) oraz szpachlowanie, łącznie z wygładzeniem spoin.

Q4

Poziom jakości 4 obejmuje standardowe szpachlowanie Q2 i szpachlowanie spoin, w tym pokrycie i wygładzenie całej powierzchni odpowiednim materiałem (grubość warstwy większa niż 1 mm).

Izolacja termiczna klasy premium

Zależnie od wyboru jakości powierzchni należy zastosować różne komponenty systemu. Poniżej wyjaśniamy cechy jakościowe dla klas Q1 do Q4:

Powierzchnie Q1 do Q3

W przypadku powierzchni, którym nie są stawiane żadne wymagania optyczne (dekoracyjne), wystarczające jest wypełnienie podstawowe (Q1).

Q2

Poziom jakościowy 2 (Q2) to standardowa szpachlówka. Spełnia on normalne wymagania dla powierzchni ścian i sufitów. Strefy spoin, mocowania, łączenia, narożniki wewnętrzne i zewnętrzne wyrównywane są przez bezstopniowe przejścia powierzchni.

Q3

Podwyższone wymagania w stosunku do powierzchni szpachlowanej. W tym przypadku konieczne są dodatkowe środki wykraczające poza podstawowe i standardowe zabiegi. Szpachlowanie zgodnie z poziomem jakości 3 obejmuje standardowe szpachlowanie (Q2) oraz szpachlowanie, łącznie z wygładzeniem spoin.

Q4

Poziom jakości 4 obejmuje standardowe szpachlowanie Q2 i szpachlowanie spoin, w tym pokrycie i wygładzenie całej powierzchni odpowiednim materiałem (grubość warstwy większa niż 1 mm).

Mur

Liczba znalezionych produktów 2
 

Widok:

Nr art. 023705

Odporna na zmywanie, bezrozpuszczalnikowa, nie zawierająca plastyfikatorów krzemianowa farba do ścian wewnętrznych

Nr art. 022820

Tynk regulujący klimat wnętrz