©

Hydroizolacja obiektów nowopowstających

Nowa norma DIN 18533

W nowej normie dotyczącej hydroizolacji przyziemnej budowli uwzględniono nie tylko sprawdzone, nieuregulowane wcześniej typy hydroizolacji, ale stworzono również nową, przejrzystą strukturę:

Struktura:

Część 1: Wymagania, zasady projektowania i wykonawstwa

Część 2: Hydroizolacja za pomocą materiałów rolowanych

Część 3: Hydroizolacja za pomocą płynnych materiałów uszczelniających

W części 3 normy DIN 18533 ustalane są warunki dotyczące materiałów uszczelniających nakładanych w postaci płynnej. Należą do nich przede wszystkim. Należą do nich przede wszystkim:

 • Grubowarstwowe powłoki bitumiczne modyfikowane tworzywami sztucznymi (PMBC)
 • Mostkujące rysy, mineralne szlamy uszczelniające (MDS)

Podstawowe kryteria doboru hydroizolacji

Funkcjonalność i niezawodność systemu hydroizolacji można zagwarantować tylko wtedy, gdy przyjęte rozwiązanie jest dostatecznie odporne na wpływy zewnętrzne.

Najważniejsze oddziaływania na system hydroizolacji stykającej się z gruntem są podzielone na niżej przedstawione klasy.

Woda podciągana kapilarnie, woda nienapierająca i woda napierająca pod ciśnieniem może mieć wpływ na hydroizolację stykającą się z gruntem. Dla określenia występującej klasy obciążenia wodą (Wx-E) decydujące znaczenie ma najwyższy mierzony poziom wody, rodzaj gruntu oraz ukształtowanie terenu. W celu określenia przepuszczalności danego typu gruntu zwykle wymagane jest określenie współczynnika przepuszczalności wody (k).

 • W1.1-E

  Wilgoć gruntowa oraz woda nienapierająca

  działająca na płytę fundamentową i ściany stykające się z gruntem

 • W1.2-E

  Wilgoć gruntowa i woda nienapierająca

  działająca na płytę fun damentową i ściany stykające się z gruntem z drenażem

 • W2.1-E

  Umiarkowane oddziaływanie wody napierającej

  głębokość < 3 m

 • W2.2-E

  Silne oddziaływanie wody

  napierającej, głębokość ≥ 3 m

 • W3-E

  Woda nienapierająca na

  zasypanych ziemią powierzchniach stropów

 • W4-E

  Woda rozbryzgowa i wilgoć gruntowa w strefie cokołu /

  woda kapilarna pod ścianami i w ścianach

Powstawanie rys lub zmiany ich szerokości w podłożu nie mogą powodować uszkodzeń hydroizolacji. Aby spełnić to kryterium niezawodności, norma definiuje cztery różne rodzaje rys (Rx-E) w zależności od typowych podłoży hydroizolacyjnych. Wybór materiału hydroizolacyjnego musi zależeć od rodzaju rys określonej dla danego obiektu. W przypadku materiału hydroizolacyjnego należy udowodnić, że posiada on odpowiednią klasę odporności na zarysowania.

W zależności od przeznaczenia pomieszczeń mających kontakt z gruntem, wymagania stawiane są klimatowi pomieszczenia lub powietrzu w pomieszczeniu. Dozwolony sposób wykonania uszczelnienia lub dopuszczalny materiał uszczelniający zależą od klasy użytkowej pomieszczenia.

©

Materiały Remmers wyznaczają szlaki!

Wraz z wprowadzeniem nowej normy DIN 18533 wiele zalecanych od lat systemów hydroizolacji firmy Remmers zostało objętych normami. Na przykład, jako hydroizolację przed wodą pod ciśnieniem w kontakcie z gruntem można teraz zastosować grubowarstwowe powłoki bitumiczne, modyfikowane tworzywami sztucznymi, takie jak Remmers PBD 2K i Bit K2. Wcześniej było to możliwe tylko poza standardem i tylko na mocy oddzielnych uzgodnień. Obszary zastosowania mineralnych szlamów uszczelniających mostkujących (MDS) również uległy znacznemu rozszerzeniu. Remmers MB 2K spełnia zasady badań dla MDS mostkujących rysy, dzięki czemu może być stosowany nie tylko w klasie obciążeń wodą W4-E zdefiniowanej zgodnie z normami dla cokołu, ale również jako uszczelnienie przed wilgocią gruntową i wodą nienapierającą bez specjalnego uzgodnienia dotyczącego elementów betonowych stykających się z gruntem.


Ze względu na szeroki zakres właściwości Remmers MB 2K jest także niezrównany w przypadku dotychczas nienormowanych rodzajów zastosowań.

Wraz z wprowadzeniem nowej klasy wodoszczelności W4-E zostały określone jasne wymagania dla produktów do hydroizolacji poziomej w ścianach i pod ścianami stykającymi się z gruntem. Wymagane jest na przykład, aby wybrany typ uszczelnienia bez uszkodzeń przenosił obciążenia działające pionowo i posiadał wystarczającą wytrzymałość na ścinanie przy obciążeniach działających poziomo. Oba wymagania mogą być spełnione zgodnie z DIN 18533 za pomocą mostkujących rysy mineralnych szlamów uszczelniających.

Szybka i łatwa aplikacja, wysokie bezpieczeństwo i szybki postęp prac to najważniejsze aspekty, które musi spełniać nowoczesny system uszczelniający. Wielu wykonawców oczekuje, aby prace hydroizolacyjne były wykonywane w ciągu jednego dnia, i by następnego można było kontynuować roboty budowlane. Systemy hydroizolacji Remmers wychodzą tym oczekiwaniom naprzeciw.

Tradycyjnie izolacja przeciwwodna cokołów wykonywana jest za pomocą mineralnych szlamów uszczelniających. Mają one jednak jedną decydującą wadę: wykazują przyczepność tylko do podłoży mineralnych. Oznacza to, że w nowopowstających budynkach muszą być one stosowane przed wykonaniem stykającej` się z gruntem hydroizolacji bitumicznej. Nowa MB 2K łączy w jednym produkcie właściwości mostkujących rysy, mineralnych szlamów uszczelniających, oraz grubowarstwowych powłok bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi.

Izolacje przeciwwodne (hydroizolacje) w nowym budownictwie

Liczba znalezionych produktów 30
 

Widok:

Nr art. 300801

Specjalna powłoka gruntująca

Nr art. 301408

Elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa (FPD). Łączy właściwości elastycznego, mostkującego rysy, mineralnego szlamu uszczelniającego (MDS) (og. świadectwo badań: P-5344/081/14 MPA-BS) oraz bitumicznej powłoki grubowarstwowej (PMBC) - raport z badań zgodnie z EN 15814

Nr art. 2088830

Mostkująca rysy, modyfikowana tworzywami sztucznymi bitumiczna powłoka grubowarstwowa 2K

Nr art. 081405

Rozpuszczalnikowa bitumiczna powłoka ochronna o konsystencji kremu

Nr art. 507101

Wysokiej jakości taśma uszczelniająca na bazie kauczuku NBR, pokryta włókniną

Nr art. 500301

Bardzo elastyczna, samoprzylepna taśma uszczelniająca z kauczuku butylowego na włókninie propylenowej

Nr art. 082301

Wysokowytrzymała, trójwarstwowa kubełkowa mata ochronna z funkcją oddzielającą

Nr art. 435101

Specjalny kołnierz + klej do uszczelniania przepustów rur

Nr art. 043025

Sztywny, mineralny szlam uszczelniający o wysokiej odporności na siarczany

Nr art. 040525

Sztywny, mineralny szlam uszczelniający do stosowania w nowym budownictwie

Nr art. 044515

Elastyczny, jednoskładnikowy szlam uszczelniający

Nr art. 042925

Szybkowiążąca zaprawa uszczelniająca o wysokiej odporności na siarczany, zdatna do szlamowania i szpachlowania

Foto Gaworzewska_Beata Q ©

Chcesz uzyskać gwarancję RIG?

Zapytaj o szczegóły!

Na Twoje pytanie odpowie

Beata Gaworzewska

Dokumentacja i informacja techniczna, reklamacje

tel. kom.: +48 603 503 779

e-mail:technika@remmers.pl