©

Termorenowacja

iQ-Therm - intelligentny system termoizolacji wewnętrznej od firmy Remmers

Izolacja wewnętrzna zmienia termiczne i higroskopijne reakcje istniejącej konstrukcji. Oprócz problemu kondensacji należy również wziąć pod uwagę zmianę zachowania konstrukcji podczas schnięcia.

Izolacja wewnętrzna ścian zewnętrznych ma szczególny wpływ na fizyczne zachowanie konstrukcji budynku. Przy doborze właściwego materiału izolacyjnego o odpowiednich wymiarach należy w szczególności uwzględnić dyfuzję pary wodnej, ewentualną penetrację wilgoci oraz spowodowany izolacją wewnętrzną ograniczony potencjał schnięcia po wystawieniu ścian zewnętrznych na działanie deszczu.

Elementy budowlane o ograniczonej ruchomości, takie jak powierzchnie konstrukcji szachulcowych lub okładziny ścienne o niejednorodnym przekroju, wymagają ze względu na różne właściwości fizyczne budynku szczególnie dobrze dobranych systemów izolacji wewnętrznej. Zasadniczo istnieje dla konstrukcji szachulcowych ryzyko zaizolowania i wynikającego z tego utrudnienia wysychania całego elementu budynku.

Izolacja wewnętrzna jest alternatywą lub uzupełnieniem dla późniejszej izolacji zewnętrznej lub rdzeniowej. Podczas gdy w tych systemach ściany nośne znajdują się po ciepłej stronie izolacji, w przypadku izolacji wewnętrznych należy zawsze brać pod uwagę możliwość czy też ryzyko kondensacji.

Poniżej przedstawiamy Państwu terminy, związki przyczynowe i inne interesujące fakty z zakresu planowania, wymiarowania i konstruowania budynków. Życzymy przyjemnej lektury!

Systemy renowacji energetycznej

Liczba znalezionych produktów 12
 

Widok:

Nr art. 040120

Specjalistyczny tynk wg. instrukcji WTA, magazynujący szkodliwe sole, przeznaczony do stosowania na zasolonych murach

Nr art. 023705

Odporna na zmywanie, bezrozpuszczalnikowa, nie zawierająca plastyfikatorów krzemianowa farba do ścian wewnętrznych

Nr art. 025201

Nr art. 022820

Tynk regulujący klimat wnętrz

Nr art. 023601

Siatka zbrojąca z włókna szklanego

Nr art. 425801

Zamkniętokomórkowa pianka poliuretanowa do termicznej, higroskopijnej i akustycznej separacji elementów na łączeniu ściana/podłoga

Nr art. 016001

Lamele sztywnej pianki poliuretanowej, laminowane włókniną mineralną, do tworzenia kapilarnych izolacji wewnętrznych

Nr art. 016401

Płyta systemu termoizolacji wewnętrznej Q-Therm 2.0 w kształcie klina

Nr art. 016501

Płyta ościeżowa w systemie iQ-Therm 2.0