Warunki korzystania z serwisu

Firma Remmers Polska sp. z o.o. udostępnia treści zamieszczone na niniejszej stronie internetowej swoim klientom i innym zainteresowanym stronom w celach informacyjnych.

Każdy użytkownik na własną rękę zasięga informacji o ewentualnych ograniczeniach, występujących na poszczególnych stronach i zobowiązany jest do ich przestrzegania. Zawartość niniejszej strony internetowej nie stanowi reklamy, oferty umowy ani żadnej innej formy doradztwa.

Firma Remmers nie wchodzi w żadne stosunki umowne z użytkownikiem poprzez zamieszczanie lub wywoływanie treści na niniejszej stronie internetowej. Pobieranie i tymczasowe przechowywanie poszczególnych stron internetowych na komputerze lub monitorze jest dozwolone.

Powielanie, trwałe przechowywanie lub przesyłanie treści zamieszczonych na tych stronach wymaga jednak zgody firmy Remmers Polska sp. z o.o.