©

Zanurzeniowa impregnacja drewna budowlanego

W połączeniu z odpowiednimi rozwiązaniami konstrukcyjnymi zapewnia optymalne bezpieczeństwo

Już po nowej edycji normy DIN 68800 firma Remmers kontynuuje działania na rzecz odpowiedzialnego stosowania chemicznych środków do konserwacji drewna i maksymalnego bezpieczeństwa - szczególnie w dziedzinie drewna budowlanego. Ekonomiczne środki do konserwacji drewna z serii Adolit BQ (przeznaczone do aplikacji zanurzeniowej) w połączeniu z odpowiednimi rozwiązaniami konstrukcyjnymi zapewniają optymalne bezpieczeństwo.

©

Wymowa nowej normy DIN 68800

  • Większość zabiegów konstrukcyjnych nie chroni przed atakami biologicznymi
  • Drzewo suszone technicznie może zostać zaatakowane przez owady i grzyby
  • Użycie środków ochrony drewna w połączeniu z odpowiednimi rozwiązaniami konstrukcyjnymi zapewnia optimum ochrony – także w odniesieniu do łacenia dachów i ścian
  • Zastosowanie środków chemicznej ochrony drewna jest według nowej legislatywy i normy DIN 68800 jest wyraźnie dozwolone

Ryzyko i odpowiedzialność

  • Ograniczenie celu ochrony do bezpieczeństwa satycznego (ochrona przed szkodami budowlanymi) niekoniecznie zwalnia z odpowiedzialności na podstawie postanowień kontraktowych
  • Za dzieło obarczone wadami odpowiada zleceniobiorca - norma nie stanowi dla niego ochrony
  • Działania bez użycia środków ochrony drewna mogą stanowić wysokie ryzyko gospodarcze
  • Zabiegi związane z ochroną drewna należy bezwzględnie ustalać na piśmie ze zleceniodawcą