©

Domieszki do betonu

Aby spełnić wymagania nowoczesnego budowniuctwa

Beton jest jednym z najczęściej stosowanych materiałów budowlanych naszych czasów. Ze względu na stale rosnące wymagania, znany od wieków system trójwarstwowy (kruszywo, woda, cement) przekształcił się dzięki zastosowaniu domieszek w system spełniający wymagania nowoczesnego budownictwa. Zastosowanie domieszek do betonu w postaci proszku i/lub cieczy ma w zależności od grupy oddziaływań trwały wpływ na właściwości świeżego i związanego betonu. W przypadku stosowania jednej lub kilku domieszek producent betonu musi udowodnić ich skuteczność w badaniu początkowym.

Domieszki do betonu z grupy plastyfikatorów (FM) działają na świeży betonu upłynniająco. Czas działania tych dodatków zależy od temperatury i wynosi około 30 minut. Dzięki zastosowaniu ZM FM zawartość wody może być zmniejszona przy niezmienionej konsystencji, lub alternatywnie: przy stałej zawartości wody można wydłużyć czas otwarty.

Domieszki betonu w z grupy opóźniaczy (VZ) wydłużają czas pomiędzy mieszaniem a przejściem betonu ze stanu "świeżego" do "młodego". Aby zapewnić zgodny z normami czas podatności na obróbkę (otwarty) i zagęszczanie w wysokich temperaturach, konieczne jest wydłużenie czasu obróbki świeżego betonu. Zastosowanie VZ zapewnia możliwość zagęszczenia poszczególnych warstw betonu w przypadku masywnych elementów.

Domieszki do betonu z grupy uszczelniaczy (DM) zmniejszają kapilarną absorpcję wody przez beton i mogą nadać betonowi właściwości hydrofobowe. W przypadku betonu o wysokiej odporności na wnikanie wody należy również spełniać wymagania normy PN EN 206-1 / DIN 1045-2 oraz wytycznych DAfStb.