©

Iniekcja

Systemowe rozwiązania przeciw wodzie pod ciśnieniem bez nakładochłonnych robót ziemnych

Dzięki technologii iniekcyjnej można bezpiecznie i trwale uszczelnić nawet trudno dostępne miejsca. Bez względu na to, czy piwnica była murowana z cegły, czy wykonana z betonu, firma Remmers zawsze oferuje odpowiednie rozwiązanie.

Iniekcja kurtynowa

Iniekcją kurtynową stosuje się wówczas, gdy z powodu nadmiernej zabudowy lub innych przeszkód (np. rurociągów) nie jest możliwe odkopanie zawilgoconych ścian piwnicy. Generalnie iniekcje strukturalne i/lub kurtynowe mogą być stosowane jako niezależne uszczelnienie dla wszystkich przypadków obciążenia wodą.

Preparat iniekcyjny jest aplikowany jest od wewnątrz w strukturę muru lub w przylegający do muru grunt. Akrylowy żel iniekcyjny IG Acryl 3K firmy Remmers, jako wodny preparat na bazie metakrylanu akrylu, wykazuje działanie trwale uszczelniające, jednocześnie zwiększając nośność, wzmacniając i stabilizując.

Zabiegi towarzyszące, takie jak iniekcje zapobiegające kapilarnemu podciąganiu wilgoci, kontrolowana wentylacja lub suszenie, muszą być dobrane indywidualnie dla danego obiektu. Więcej szczegółów można znaleźć w serii wytycznych WTA dotyczących zagadnienia zawilgoconych budowli. W celu uzyskania informacji na temat iniekcji przeciw "...hydrostatycznemu ciśnieniu wody" należy zapoznać się z instrukcją WTA 5-20-09/D "Iniekcje żelowe".

1. Wiercenie otworów

Otwory należy wywiercić w rozmieszczeniu zgodnym z zaleceniami insytrukcji WTA 5-20-09/D.

2. Wstawianie pakerów

Pakery iniekcyjne umieścić w otworach i ustabilizować.

3. Iniekcja kurtynowa

Przygotowane do aplikacji komponenty materiału wtłoczyć w grunt za pomocą odpowiednich pomp do materiałów dwukomponentowych, w razie potrzeby powtarzajac zabieg.

4. Wypełnainie otwórów

Po stwardnieniu środka iniekcyjnego pakery należy usunąć. Otwory zamknąć zaprawą systemową.

5. Tynk renowacyjny (opcjonalnie)

Nałożyć odpowiedni system tynku renowacyjnego.

©

Uszczelnianie miejsc przecieków od wewnątrz

Rysy lub puste miejsca w ścianach piwnic są często powodem przedostawaniem się wody do wnętrza budynku. Zjawisko to nie tylko pogarsza właściwości użytkowe, ale również powoduje poważne uszkodzenia materiału budowlanego. Aby prawidłowo i trwale zaradzić tego typu uszkodzeniom niezbędna jest szczegółowa wiedza o przyczynie, rodzaju i właściwościach rys. Ponadto dla pomyślnej renowacji decydujący jest dobór odpowiedniego materiału iniekcyjnego. Do zatamowania rys wodonośnych i miejsc przecieku stosuje się zaprawę tamującą („korkującą”) Remmers WP RH rapid. Rysy i miejsca przecieków wypełnia się żywicą iniekcyjną IR PUR 250 / IR PUR 2K 150. Produkt ten może być stosowany w przegrodach betonowych, ścianach murowanych jak również do uszczelniania spoin roboczych w budownictwie naziemnym i podziemnym. Wyjątkowe połączenie elastyczności i przyczepności zapewnia trwałe i elastyczne uszczelnienie rys.

1. Wiercenie otworów

Otwory wywiercić wzdłuż przebiegu rys, w układzie wzajemnie przesuniętym, pod kątem 45 stopni.

2. Wstawienie pakerów

Wydmuchać pył po wierceniu, wstawić i ustabilizować pakery iniekcyjne.

3. Wykonanie iniekcji

Gotową do użycia mieszanklę żywicy iniekcyjnej wtłoczyć stosując odpowiednią technikę iniekcji.

4. Zamykanie otworów

Po związaniu żywicy iniekcyjnej pakery należy zdemontować/zbić. Otwory zamknąć zaprawą WP DS Levell.

©

Iniekcje

Liczba znalezionych produktów 4
 

Widok:

Nr art. 042625

Szpachlówka uszczelniająca o wysokiej odporności na siarczany

Nr art. 687323

Żel akrylowy

Nr art. 687101

Wysokoeastyczna, dwuskładnikowa, poliuretanowa żywica iniekcyjna DI (P)

Nr art. 687001

Elastyczna, reagująca z wilgocią, poliuretanowa żywica iniekcyjna 1K