©

Betony zalewowe

Reprofilowanie konstrukcji betonowych za pomocą betonu zalewowego

Aby zapewnić zespolenie, beton zalewowy musi być uzbrojony i połączony ze starym betonem za pomocą kotew. Należy tu przeprowadzić dowód zespolenia, a w razie potrzeby wymusić je. W przypadku ponownego profilowania elementów narażonych na naprężenia ściskające, należy zapewnić zbrojenie ograniczające (obwodowe). Remmers Betofix HQ6 charakteryzuje się doskonałymi właściwościami płynięcia, nawet w szczelnie ułożonym zbrojeniu.

Beton zalewowy

Liczba znalezionych produktów 1
 

Widok:

Nr art. 055625

Pęczniejący beton zalewowy o wysokiej wytrzymałości