Wyniki wyszukiwania


Widok:

43 znalezionych referencji

Referencje

Kategoria

Opis

Referencje

Kapitol, Havanna/Kuba

Havanna/La Habana

Kategoria

Elewacja

Opis

W ciągu ostatnich 90 lat elewacja została silnie zanieczyszczona. Słońce wyspiarskiego państwa na Karaibach również silnie wpłynęło na elewację. Celem restauracji było zachowanie oryginalnej struktury i koloru. Należało również zapobiec ponownemu wchłanianiu wody i zanieczyszczeń.

Kategoria

Powłoki do drewna

Opis

We wrześniu 2019 roku nastąpiło uroczyste otwarcie zabytkowego drewnianego budynku byłego dworca kolejowego w Puszczykowie. Prace trwały ponad siedem lat i zaczęły się od remontu dziewiętnastowiecznego dworcowego zegara. W 2013 roku zaczął on znów odmierzać czas, rok później wymieniono 25 drewnianych okien, potem przyszła pora na kominy oraz instalacje, aż w końcu przeprowadzona została kompleksowa renowacja budynku

Referencje

Pałac Miejski, Berlin

Berlin

Kategoria

Powłoki do okien i profili drewnianych

Opis

Historyczna elewacja miała wiernie odzwierciedlać ostatni znany XIX-wieczny wygląd. Obejmowało to również 386 okien skrzyniowych, niektóre o wysokości ponad 6 m. Powłoka okien miała być biała i zapewniać długotrwałą ochronę przed promieniami UV lub atakiem grzybów.

Referencje

Ośrodek wypoczynkowy Prora, Binz na Rugii

Binz auf Rügen

Kategoria

Powłoki do okien i profili drewnianych

Opis

Widoczny na zdjęciu ośrodek wypoczynkowy Prora wybudowano w latach 1936 - 1939, ale z powodu wybuchu wojny obiekt pozostał niedokończony. Po zakończeniu wojny część "Kolosa Rugijskiego" wykorzystywano do celów wojskowych; po wycofaniu Bundeswehry budynki stały puste i zniszczone. Od 2004 r. pojedyncze bloki są sprzedawane indywidualnie i przekształcane w kompleksy mieszkaniowe i hotelowe. W toku tych zmian konieczna była renowacja lub całkowita wymiana drewnianych okien. Warunkiem było przy tym zachowanie pierwotnego urok budynku i zapewnienie oknom dlugiej żywotności.

Kategoria

Posadzki przemysłowe

Opis

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Żywcu. To placówka publiczna dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, z autyzmem oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. Każdego dnia prowadzone są w niej zajęcia dydaktyczne i rewalidacyjne dla ok. 200 podopiecznych.

Referencje

Wuppertal

Kategoria

Posadzki przemysłowe

Opis

Aby zapobiec przenikaniu chlorków na skutek korozji wżerowej, dla dwóch poziomów parkingowych wymagany był system ochrony powierzchni. Jednocześnie jezdnie miały otrzymać odpowiedni design i system prowadzenia pojazdów.

Kategoria

Renowacja antypleśniowa, Powłoki do okien i profili drewnianych, Elewacja, Renowacja energetyczna, Uszczelnienie

Opis

Ponad stuletni budynek wykazywał silne ślady degradacji. Pierwsza diagnoza: przeciekający dach, mokra piwnica i pęknięcia w zawilgoconym tynku i murze. Elewacja zabytkowego domu z okresu grynderskiego miała zostać zachowana, więc wymagana była również izolacja wewnętrzna.

Kategoria

Posadzki przemysłowe

Opis

Nowy budynek Ośrodka Badawczego firmy Remmers miał spełniać kilka warunków: estetyczny wygląd, łatwość utrzymania w czystości to pierwsze dwa. Ponadto miał być wykonany cieczoszczelnie, bezspoinowo i być ekstremalnie odporny na zużycie.

Referencje

Blok mieszkalny przy Wiener Straße, Frankfurt-Oberrad

Frankfurt am Main/OT Oberrad

Kategoria

Elewacja, Beton

Opis

Uszkodzenia prawie 50-letniej elewacji były oczywiste. Odpryski i zwietrzałe uszczelnienia spoin wpłynęły na nieprzemakalność elewacji. Proces karbonatyzacji sięgnął zbrojenia, a rdza, która się wytworzyła, rozerwała pokrywającą je otulinę z betonu. Betonowa elewacja musiała zostać odnowiona, a następnie trwale zabezpieczona. Połączenia są słabymi punktami wszystkich budynków prefabrykowanych. Po dziesięcioleciach eksploatacji są one w 99% wadliwe. Dokonano renowacji spoin i zapewniono długotrwałą ochronę przed dalszą karbonatyzacją.

Referencje

Filharmonia Łabska, Hamburg

Hamburg

Kategoria

Elewacja

Opis

Na powierzchniach elewacji Kaispeicher A występowały silne wykwity i nacieki wapienne, obie oznaki przenikania wilgoci. Obraz uszkodzeń wskazywał na brak odporności na mróz, jak również brak odporności na ulewny deszcz. Wymieniona elewacja wymagała kompleksowej ochrony przed mrozem i wilgocią, ale nie wolno było wprowadzać żadnych zmian wizualnych.

Referencje

Norderney

Kategoria

Posadzki przemysłowe

Opis

Zdatne do tworzenia wzorów, odporne na promieniowanie UV, redukujące hałas kroków, bezspoinowe i odporne - takie były wymagania dotyczące powłok posadzkowych w nowej konstrukcji terminala promowego AG Reederei Norden-Frisia na Norderney.

Referencje

Turbinownia, Naumburg

Naumburg

Kategoria

Uszczelnienie, Systemy do układania płytek, materiały uszczelniające i pianki montażowe, Elewacja

Opis

Posadzka była skażona olejem mineralnym i musiała zostać wyburzona aż do fundamentów. Wymagane były hydroizolacja wewnętrzna i zewnętrzna przed wilgocią podciąganą z cokołu piwnicy. Z biegiem czasu tynkowa elewacja tynku została poważnie uszkodzona, woda mogła bez przeszkód przedostać się do wnętrza i spowodować uszkodzenie muru. W rezultacie powstały pęknięcia w murze i uszkodzenia spoin. Płyta posadzkowa wewnątrz miała liczne pęknięcia, pod płytkami ceramicznymi potrzebna byała hydroizolacja. Tynkowane ściany wewnętrzne również wymagały gruntownej renowacji.

Referencje

Biura regionalne SPD, Norden

Norden

Kategoria

Powłoki do okien i profili drewnianych

Opis

Z powodu zaawansowanej destrukcji konieczna stała się renowacja lub wymiana okien drewnianych. Zgniłe naroża i pękające lakiery na spękanym drewnie zapewniły dobre warunki do intensywnej erozji. Ze względu na skalę uszkodzeń najbardziej ekonomiczną i satysfakcjonującą opcją była produkcja 56 nwych okien. Elementy okien musiały jednak odpowiadać ich klasycznemu pierwowzorowi, tak aby zabytkowy budynek mógł zachować swój pierwotny charakter.

Kategoria

Uszczelnienie

Opis

Nowe budynki Leidsche Rijn Centrum musiały zostać zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci. Duże powierzchnie należało wykończyć w krótkim czasie. Każdego dnia zużywano na miejscu 50-60 pojemników MB 2K. Na zakończenie prac uszczelniono ok. 5 km spawów z zakładką, 1,5 km spawów żelbetowych i ok. 4.000 szczelin stożkowych.

Referencje

Alojzjanum, Lohr

Lohr am Main

Kategoria

Renowacja energetyczna, Uszczelnienie

Opis

Ze względu na bliskość nabrzerza Menu, budynek jest zagrożony powodziami. Piwnica musiała być uszczelniona przed wodą napierającą do 1,5 m nad poziomem terenu. Ściany zewnętrzne na niższej kondygnacji zostały zaszlamowane od wewnątrz, aby umożliwić całkowite połączenie hydroizolacji pionowej. Istotnym elementem koncepcji hydroizolacji było wbudowanie przepony poziomej.Ściany wewnętrzne w sąsiednich pomieszczeniach i korytarzach zostały na nowo otynkowane. Ściany wewnętrzne w ogrzewanych pomieszczeniach zostały zaizolowane systemem iQ-Therm.

Kategoria

Uszczelnienie, Renowacja antypleśniowa

Opis

W piwnicach budynku znajdowały się wilgotne i zasolone ściany z uszkodzonymi tynkami i pleśnią. Ze względu na brak hydroizolacji wilgoć mogła przenikać bez przeszkód i przez dziesięciolecia uniemożliwiła korzystanie z pomieszczeń piwnicznych.