• ©

Na co dzień ładunki i wyładowania elektrostatyczne występują niemal wszędzie. Nawet krótki kontakt dwóch ciał powoduje powstanie ładunku elektrostatycznego, który rozładowuje się ponownie przy kontakcie z innym ciałem. Zjawisko to może spowodować uszkodzenie elementów elektrostatycznie wrażliwych, takich jak mikroelektronika. Czasem nawet najmniejsze wyładowania wystarczą, aby spowodować nieprawidłowe działanie lub całkowitą awarię takich elementów. Często jednak pojawiają się one dopiero w trakcie użytkowania produktu końcowego. Powstają wtedy kosztowne awarie lub ogłaszane są akcje wycofywania produktów z rynku. Równie poważny problem stanowią wybuchowe media (np. chemikalia, pyły, gazy), które w wyniku iskrzenia mogą powodować pożary, eksplozje lub straty finansowe. Zapobieganie takim szkodom jest absolutnym priorytetem, ponieważ koszty ewentualnych strat uzasadniają wszelkie wysiłki w tym zakresie. Dzięki wysokiej jakości powłok ESD i AS firmy Remmers zagrożenia te są znacznie ograniczane.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy z elementami wrażliwymi

Systemy podłóg ESD spełniające wymogi bezpieczeństwa

ESD oznacza wyładowanie elektrostatyczne i stanowi problem w wielu branżach, np. w przemyśle motoryzacyjnym i u jego dostawców, w przemyśle elektronicznym, farmaceutycznym, w budowie maszyn czy w przemyśle lotniczym. Wszędzie tam stosowane są komponenty o wysokiej wrażliwości, zwane ESD (electrostatic discharge sensitive).

Aby zapewnić jakość tak bardzo wrażliwych produktów, należy je chronić przed wyładowaniami elektrostatycznymi. W codziennym życiu człowiek zbiera ładunki i nieświadomie przenosi je na przedmioty. W przypadku dotknięcia wrażliwego elementu elektronicznego wyładowania o napięciu 50 V lub 100 V mogą wystarczyć do jego trwałego uszkodzenia.

Z tak wrażliwymi komponentami pracuje się często w tzw. EPA (electrostatic protected area = strefa ochrony ESD). W tym przypadku podłoga jest częścią wyposażenia EPA. Temat pomieszczeń czystych w połączeniu z wymogami ESD staje się w dzisiejszych czasach również coraz bardziej aktualny. Powłoki posadzkowe ESD są jednak stosowane nie tylko w bardzo wrażliwych strefach chronionych, ale także w warsztatach, magazynach czy laboratoriach.

Każdy zakład produkcyjny i każda branża są inne, mają indywidualne wymagania i specjalne wyzwania dotyczące powłok posadzkowych. Systemy posadzek ESD firmy Remmers można elastycznie dopasować do danej sytuacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o antypoślizgowość, odporność chemiczną i mechaniczną, czy też o odporność na ścieranie, antypoślizgowość i łatwość czyszczenia: dla każdego wyzwania i każdego wymogu ochrony wrażliwych elementów przed wyładowaniami elektrycznymi znajdzie się odpowiednie rozwiązanie.

Powłoka wylewana Remmers spełniająca wymogi ESD

Masz pytania?

Umów spotkanie z naszym ekspertem!

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe

Odporne systemy posadzkowe AS

Dla najwyższego bezpieczeństwa pracy z substancjami wybuchowymi

Skrót „AS” oznacza „antystatyczność”. Celem stosowania materiałów o takich cechach jest odprowadzenie wytwarzanych spontanicznie ładunków elektrycznych do podłoża, a w szczególności ochrona ludzi i maszyn w budynkach oraz otoczenia przed wybuchami i pożarami, a także zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy. Systemy posadzkowe AS są stosowane tam, gdzie pracuje się z łatwopalnymi cieczami, gdzie występują pyły lub pary w stężeniach wybuchowych i gdzie wytwarzane są gazy lub przetwarzane i przechowywane materiały wybuchowe, takie jak amunicja czy wyroby pirotechniczne, aby wymienić tylko kilka przykładów.

Typowymi miejscami, w których stosuje się systemy posadzkowe AS są zakłady przemysłu chemicznego, laboratoria i obiekty badawcze czy na przykład drukarnie. Stosowane są one również w ochronie wód. W wielu dziedzinach klasycznego przemysłu, gdzie istnieją strefy zagrożenia wybuchem, wyładowanie elektrostatyczne może stać się zagrożeniem, dlatego ładunek taki musi zostać odprowadzony do posadzki (rozporoszony), aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwwybuchowej.

Typowe miejsca w budynkach to magazyny, pomieszczenia techniczne, hale montażowe i produkcyjne oraz korytarze. Ale systemami AS mogą być także pokrywane wanny wychwytujące płyny. Typowe właściwości systemów podłogowych AS to z jednej strony oczywiście ich zdolność do rozpraszania energii elektrostatycznej, z drugiej zaś odporność mechaniczna i chemiczna, możliwość nadania cech antypoślizgowych, zdolność mostkowania rys i bardzo niska ścieralność. Ponadto są one łatwe do utrzymania w czystości. W zależności od zastosowania można dobrać i zastosować odpowiedni system.

Korzyści dla firmy posadzkarskiej jako wykonawcy

Jako firma specjalizująca się w układaniu systemów ESD i AS korzystają Państwo z bogatej oferty łatwych w stosowaniu produktów Remmers. Ze względu na dobre właściwości przewodzące przekroju poprzecznego tych posadzek, żyły miedziane nie muszą już być nakładane w skomplikowany sposób jako siatka: zazwyczaj wystarczy ich zwykłe przymocowane do punktów uziemienia. Dla Państwa oznacza to:

 • prostą technologię układania,
 • niewielkie ryzyko błędów wykonawczych,
 • oszczędność czasu i pieniędzy.

Z Remmersem jako partnerem u boku są Państwo zawsze dobrze poinformowani. W przypadku pytań dotyczących realizacji posadzki służymy wyczerpującymi informacjami i wieloletnim doświadczeniem.

Nasze kompetencje w postaci:

 • specjalistów Bernhard Remmers Institut für Analytik,
 • bogatej oferty szkoleniowej Akademii Bernharda Remmersa,
 • profesjonalnego doradztwa ekspertów
pozwolą Państwu sięgnąć do wszystkich form wsparcia, niezbędnych do osiągnięcia sukcesu i pomyślnej realizacji projektu.

Dobra inwestycja w bezpieczeństwo - podłogi ESD i AS od Remmers

Działanie elementów mikroelektronicznych może zostać zakłócone lub same elementy mogą ulec zniszczeniu przez nawet najmniejsze wyładowania. Nieprawidłowości w ich działaniu lub całkowite awarie często pojawiają się dopiero podczas użytkowania produktu końcowego. Rezultatem są kosztochłonne naprawy lub akcje zwrotne. Unikanie uszkodzeń ESD jest absolutnym priorytetem, ponieważ ich koszty mogą być tak ogromne, że całkowicie uzasadniają wydatki na przedsięwzięcia ochronne. Stan posadzki jest bardzo ważnym czynnikiem w strefach chronionych ESD. Wybierając odpowiednią powłokę można znacznie zminimalizować problemy spowodowane kumulacją i wyładowaniami elektrostatycznym.

To z pewnością dobra inwestycja

Wysokiej jakości posadzki ESD i AS marki Remmers

Wysokiej jakości powłoki posadzkowe ESD i AS firmy Remmers są bezpiecznym wyborem, pozwalającym rozładować niepożądane napięcia: zapobiegają zarówno naładowaniu elektrostatycznemu ludzi jak i maszyn. Zalety posadzek ESD i AS w skrócie:

 • Indywidualne rozwiązania systemowe dla każdego zastosowania
 • Bezpieczeństwo i trwałość
 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • Szybka i łatwa, bezspoinowa aplikacja
 • Odporność chemiczna
 • Opcjonalna antypoślizgowość
 • Bardzo dobra podatność na czyszczenie
 • Po stwardnieniu: brak zagrożeń dla fizjologii człowieka
 • Niska emisyjność, brak nonylofenolu
 • Możliwość indywidualnego doboru kolorów

Więcej informacji w broszurze!

Kliknij i przeczytaj >>>