rolling machine©

Techniki aplikacji

Indywiodualne systemy lakiernicze i ugruntoiwane kompetencje w dziedzinie projektowania linii lakierniczych

W produkcji przemysłowej powłoki nawierzchniowe bardzo często nakładane są metodą walcowania lub natrysku. Dostępna jest szeroka gama technologii: od pistoletów kubełkowych stosowanych w zakładach rzemieślniczych, po automatyczne urządzenia natryskowe i bardzo złożone linie aplikatorów walcowych. Aplikacja powłok jest zwykle kontrolowana procesowo i przebiega razem z następującym po niej z procesem suszenia. Z przyjemnością pomożemy Państwu w indywidualnym wyborze systemu powłok. Ponadto oferujemy dobrze ugruntowane kompetencje w zakresie planowania systemów.

Automat natryskowy

Automaty natryskowe mogą być stosowane jako urządzenia pojedyncze, lub poprzez uzupełnienie skoordynowanymi systemami obróbki wstępnej, czyszczenia, suszenia i transportu - jako kompletna linia lakiernicza. W celu zapewnienia niezmiennie wysokiej jakości natryskowej lakieru niezbędne jest dokładne uregulowanie następujących parametrów: ciśnienia wlotowego pompy, rodzaju rozcieńczalnika regulującego oraz lepkości materiału, ciśnienia materiału, typu i przełożenia pompy, dyszy / stożka powietrza / kąta regulacji, ciśnienia powietrza osłonowego, typu pistoletów, ich ilości i odstępów między i ich prędkości, a także prędkości przesuwu liniowego urządzenia oraz ilości nakładanego materiału.

Aplikacja metodą polewania

Polewarki stosowane są do nakładania płynnych mediów na płaskie podłoża. Dotyczy to szczególnie lakierów i dyspersji. Stosuje się je również do nakładania kleju, jak również do systemów powłok na bazie rozpuszczalników i bezrozpuszczalnikowych. Nadaje się również szczególnie do mediów problematycznych, o wysokiej lepkości, wysokiej zawartości pigmentu, mediów wodnych i systemów utwardzanych w UV.

  • powłoka wolna od smug i rys, opatentowany system polewania
  • bardzo małe zużycie lakieru i powłoka pozbawiona wahań grubości
  • szybkie czyszczenie dzięki modułowym podzespołom
  • elastyczne stosowanie dzięki opcjonalnym pompom i systemom napełniania

rolling machine ©

Aplikacja za pomocą walców

Aplikacja walcowa stosowana jest do jednostronnego nanoszenia materiałów powłokowych, zdatnych do pracy w obiegu zamkniętym, na płaskie przedmioty. Materiał powlekający jest przenoszony na powierzchnię obrabianego przedmiotu przez obracający się wałek gumowy. Przedmiot obrabiany jest transportowany przez walcarkę na konstrukcji wsporczej, za pomocą przenośnika taśmowego. Taśma i rolki aplikatora pracują z tą samą prędkością (posuw). Żądaną wydajność nakładania można ustawić poprzez regulację odstępu między wałkiem aplikacyjnym a wałkiem dozującym. Dodatkowo prędkość i kierunek obrotów wałka dozującego można regulować oddzielnie (synchronicznie - przeciwnie). Dzięki temu można jeszcze dokładniej regulować Ilości nakładanego materiału. W przypadku powłok wielowarstwowych, bezbarwnych lub kolorowych w jednym systemie powłok można zainstalować kilka wałków. Oprócz walcarek do nanoszenia bejc i powłok w skład linii lakierniczej wchodzi również odpowiedni sprzęt do suszenia i utwardzania.

Certyfikat Instytutu ECO

Nasza wielowarstwowy system UV do parkietów, składający się z podkładu Hydro-UV, specjalnego podkładu akrylowego UV, podkładu UV-SIS oraz nawierzchniowego lakieru akrylowego UV do parkietów, został poddany testowi i uzyskał certyfikat Instytutu ECO. Wszystkie wartości graniczne określone w kryteriach badań zostały zachowane. Główny nacisk kładzie się na analizy emisji i zawartości.

Kopia protokołu (DE)

©

Wyjątkowa technologia: systemy druku bezpośredniego i cyfrowego

Dysponujemy najnowszymi technologiami i wiedzą techniczną w dziedzinie systemów druku bezpośredniego i cyfrowego. Prasy drukarskie mogą być zintegrowane z istniejącymi liniami płaskimi. Bezpośrednia prasa drukarska zamiast wałka powlekającego w procesie ciągłym dopełnia wydajność technologiczną.

Oprócz prawie nieskończonych możliwości w dziedzinie druku cyfrowego, druk bezpośredni oferuje duże możliwości w zakresie projektowania i indywidualizacji. W ten sposób można zrealizować najbardziej zróżnicowane dekoracje, a także pełne, nasycone barwy. Rezultatem - w przeciwieństwie do systemów natryskowych - są absolutnie jednorodne i kryjące powierzchnie, nawet przy małych ilościach nakładanego materiału.