©

Technologie suszenia

Od klasycznych suszarni po technologię utwardzania w UV

Spektrum metod suszenia rozciąga się od technologii klasycznej (fizykochemicznej) po systemy utwardzania w ultrafiolecie. Metody suszenia należy dobierać w zależności od stosowanego procesu lakierowania. Firma Remmers oferuje wysokowydajne technologie powlekania dla wszystkich obszarów zastosowań.

Suszenie MOS

W procesie suszenia MOS energia jest wprowadzana do wnętrza struktury powłoki poprzez promieniowanie o długości fali 2,54 GHZ, które selektywnie/specyficznie wzbudza cząsteczki wody. Dzięki temu cząsteczki wody opuszczają warstwę lakieru, a następnie są transportowane za pomocą suszarki dyszowej.

Suszenie w ultrafiolecie

Do suszenia światłem ultrafioletowym konieczne są specjalne materiały powłokowe z fotoinicjatorami, przy czym po fizycznym wysuszeniu produktów wodnych przy użyciu opisanych powyżej technik, powierzchnia jest naświetlana promieniami UV, co powoduje reakcję chemiczną - proces sieciowania. Klasyczne lampy do utwardzania to lampy galowe i rtęciowe.

Suszenie LEC/LED

W przypadku low-energy-curing/light-emitting-diode chodzi o utwardzanie w UV przy zmniejszonym zużyciu energii. Materiały UV utwardzają się przy niższej mocy lampy i dzięki temu koszty energii mogą być znacznie zredukowane.

Suszenie ESH

Suszenie ESH to specjalna forma suszenia i utwardzania pod wpływem promieniowania (i elektrostatyki).

Kanał suszarniczy

Suszarka owiewowa nadaje się na przykład do wózków sztaplowych ze stałą wymianą powietrza i rosnącą krzywą temperatury w zakresie początkowym ok. 25-30 °C, w zakresie środkowym 40-45 °C, oraz w zakresie chłodzenia ok. 25-20 °C. Odpowiednie cykle i czasy przetrzymywania polakierowanych profili drewnianych w kanale suszarniczym zależą w szczególności od grubości nakładanej mokrej warstwy.

Suszenie w podczerwieni (IR)

Podczas suszenia w podczerwieni świeżo pokryta powierzchnia jest napromieniana za pomocą średniofalowych promienników podczerwieni, dzięki czemu woda w materiałach powłokowych promieniowanie to absorbuje, zamienia je w ciepło i przez to paruje. Wybór kombinacji promieniowania podczerwonego i suszenia powietrzem cyrkulacyjnym stanowi korzystne rozwiązanie, zapewniające efektywne suszenie materiału powłokowego.

Suszenie OIR

W tym procesie suszenia stosuje się emitery podczerwieni, których widmo emisji jest specjalnie dostosowane do krzywej absorpcji lotnych składników farby, które mają być usunięte (celowe wprowadzanie ciepła do wnętrza warstwy lakieru). Decydującą zaletą tej technologii suszenia jest to, że lakier schnie równomiernie, szybko i delikatnie od środka na zewnątrz. Po napromienieniu lotne składniki lakieru są usuwane za pomocą osuszaczy dyszowych.