©

Chemiczna ochrona drewna

Zabezpieczenie przed wpływem czynników atmosferycznych i innych

Podział na dwa obszary stosowania

Podział na dwa obszary zastosowania

1. elementy nośne i/lub stężeniowe (np. kratownice dachowe)
DIN 68800 Część 3 - Zapobiegawcza chemiczna ochrona drewna, w odniesieniu do elementów nośnych i/lub usztywniających. W tej normie środki ochrony drewna dla elementów nośnych są obowiązkowe z punktu widzenia zapobiegania uszkodzeniom konstrukcji w przypadku zagrożenia, np. drewna budowlanego.

Niezbędne zabiegi chemiczne są oprócz prac budowlanych, zorientowane wg klas zagrożenia. Wybór odpowiedniej metody aplikacji produktu Remmers zależy od klasy zagrożenia.

Uwaga: Jeżeli dla komponentów obciążonych statycznie nie jest wymagana chemiczna impregnacja drewna, należy zawsze uwzględniać odpowiednią konstrukcję zgodnie z przepisami DIN68800 część 2 (konstrukcyjne zabezpieczenie drewna). Warunkiem koniecznym do rezygnacji z chemicznych środków do konserwacji drewna jest spełnienie wymagań określonych w normie DIN 68880 część 2.

2. powłoki na drewnie i produktach drewnopochodnych zgodnie z normą DIN EN 927-1

Materiały powłok i systemy powłok do drewna stosowanego na zewnątrz budynków są klasyfikowane według poziomów aplikacji zgodnie z normą DIN EN 927-1. W zależności od obszaru zastosowania podejmuje się decyzję o zastosowaniu, pielęgnacji i renowacji poszczególnych elementów budowlanych. Ważną funkcją każdego produktu Remmers jest zmniejszenie wnikania wody, przy jednoczesnym uniknięciu zmian wilgotności, a tym samym pęcznienia i kurczenia się drewna.

Informacja dodatkowa: Na podstawie kategorii zastosowania i obciążeń zgodnie z normą DIN EN 927-1, kryteria wydajności systemów powłok na drewnie w obszarach zewnętrznych są zdefiniowane w normie DIN EN 927-2.

Znakomite właściwości Induline Premium Coatings są potwierdzane przez pozytywne wyniki testów:

  • Doskonała odporność na warunki atmosferyczne
  • Dłuższe okresy między remontowe
  • Optymalna przyczepność na mokroBardzo dobra ochrona przed promieniowaniem UV
  • Doskonała kontrola wilgotności
  • Minimalna tendencja do kruszenia i wysoka stabilność koloru

©