Posadzki przemysłowe dla branży spożywczej

©

Najlepsze podłoże dla bezpiecznej pracy

Branża spożywcza jest jednym z sektorów przemysłowych stawiających najwyższe wymagania wobec posadzek. Oprócz obciążeń mechanicznych i chemicznych częstym, poważnym wyzwaniem są również oddziaływania termiczne. Wszystko to musi być zgodne z wymaganymi i prawnymi przepisami higienicznymi i potwierdzone przez niezależne zewnętrzne instytuty, jak na przykład ma to miejsce we przypadku systemów Remmers Crete.

 • Certyfikat dopuszczenia do kontaktu z żywnością
 • Wyjątkowo wysoka odporność
 • Odporność na temperaturę do 130°C
 • Regulowana odporność na poślizg
 • Sprawozdanie z badania „survival listeria monocytogenes“
 • Ekonomiczne systemy, zoptymalizowane pod kątem potrzeb użytkownika

Najlepsze podłoże dla bezpiecznej pracy

Elastyczne i jednocześnie bezpieczne - Remmers Crete to doskonałe połączenie wodnej poliolemulsji i poliuretanowego spoiwa z polimeru MDI. Nadaje to podłodze ogromną odporność termiczną, chemiczną i mechaniczną. Ponadto, system może być dostosowany do najróżniejszych wymagań zakładów przetwórstwa spożywczego. Dzięki swoim komponentom można wybrać gładką lub odpowiednio szorstką strukturę powierzchni - optymalną dla zapewnienia wymaganego stopnia antypoślizgowości.

 • antypoślizgowość
 • minimalne przestoje produkcyjne
 • dobra podatność na czyszczenie i pielęgnację
 • odporność termicznaodporność chemiczna
 • wytrzymałość mechaniczna
 • dopuszczenie do kontaktu z żywnością

©

Powłoka zamykająca

działa ochronnie na lekko i średnio obciążanych posadzkach i stanowią ekonomiczne rozwiązanie przy grubości warstwy do 0,5 mm. Odwzorowuje strukturę powierzchni i mogą tylko w niewielkim stopniu niwelować nierówności.

Właściwości powłok

 • Zapewniają niezawodną ochronę (np. przed słabymi kwasami)
 • Odwzorowują strukturę podłoża
 • Mogą być lekko obciążane mechanicznie

Zastosowania

 • Pomieszczenia produkcyjne i magazynowe
 • Pomieszczenia pomocnicze
 • Pomieszczenia socjalne

Powłoka zasypywana składa się z wylewanej warstwy bazowej (nośnej), którą w całości zasypuje się materiałem takim, jak np. piasek kwarcowy lub twarde ziarno. Po utwardzeniu usuwa się niezwiązany nadmiar posypki i nakłada warstwę zamykającą szczyty ziaren. Grubość warstwy może wynosić od 1,5 do 9,0 mm. W zależności od systemu mogą być - zgodnie z odpowiednimi Instrukcjami Technicznymi - wymagane nacięcia kotwiące.

Właściwości powłok

 • Wysoka wytrzymałość na obciążenia mechaniczna w zależności od systemu
 • Indywidualnie regulowana, antypoślizgowa, bezpieczna powierzchnia
Zastosowania

 • Miejsca narażone na stałe zawilgocenie
 • Strefy obróbki metalu
 • Przemysł spożywczy

Powłoka wylewana może wyrównać drobne nierówności podłoża. Materiał jest równomiernie rozprowadzany tworząc gładką powierzchnię. Nakładana powłoka ma grubość do 4,0 mm. W zależności od systemu mogą być wymagane nacięcia kotwiące, wykonywane zgodnie z danymi zawartymi w instrukcjach technicznych.

Właściwości powłok

 • Wykazują dobrą rozlewność (zdolność samowygładzania)
 • Są pigmentowane
 • Mają średnią wytrzymałość mechaniczną i odporność chemiczną
 • Niwelują niewielkie nierówności

Zastosowania

 • Miejsca, w których wymagane jest bezpieczeństwo antypoślizgowe
 • Obszary występowania obciążeń dynamicznych

Powłoka z zaprawy ma najniższy procentowy udział spoiwa i precyzyjnie dopasowaną krzywą przesiewu wypełniaczy. Mieszankę zaprawy nakłada się warstwą o równomiernej grubości, a następnie zagęszcza przez wygładzenie. Minimalna grubość warstwy jest trzykrotnie większa od odpowiedniej maksymalnej wielkości ziarna zastosowanego wypełniacza.

Właściwości powłok

 • Bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • Zdolność kompensowania większych nierówności
 • Antypoślizgowość
 • Możliwość montażu również na powierzchniach nachylonych
Zastosowania

 • Przemysł spożywczy
 • Obróbka metali
 • Strefy produkcyjne

©

Systemy oparte na żywicach epoksydowych

Epoksydowe powłoki posadzkowe firmy Remmers nie zawierają rozpuszczalników i po utwardzeniu są nieszkodliwe dla fizjologii człowieka. Ich przydatność do stosowania w przemyśle spożywczym jako posadzki bezspoinowe została sprawdzona i potwierdzona przez zewnętrzny instytut badawczy. Systemy te charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną i dobrą odpornością chemiczną. Dzięki kombinacji specjalnych spoiw epoksydowych i odpowiednio dobranych wypełniaczy można uzyskać ekonomiczne systemy, odpowiednie dla różnych obszarów zastosowań. Dzięki tym i wielu innym właściwościom produkty i systemy Remmers sprawdzają się od lat w zastosowaniu jako powłoki posadzkowe w przemyśle spożywczym.

Powłoka zamykająca

działa ochronnie na lekko i średnio zanieczyszczanych posadzkach i stanowi ekonomiczne rozwiązanie przy grubości warstwy do 0,5 mm.

Właściwości powłok

 • Zapewniają niezawodną ochronę (np. przed słabymi kwasami)

 • Odwzorowują strukturę podłoża
 • Mogą być lekko obciążane mechanicznie
Zastosowania

 • Pomieszczenia produkcyjne i magazynowe
 • Pomieszczenia pomocnicze
 • Pomieszczenia socjalne

Powłoka wylewana

może wyrównać drobne nierówności podłoża. Materiał jest równomiernie rozprowadzany tworząc gładką powierzchnię. Nakładana powłoka ma grubość do 3,0 mm.

Właściwości powłok

 • Wykazują dobrą rozlewność (zdolność samowygładzania)
 • Mają średnią wytrzymałość mechaniczną i odporność chemiczną
 • Niwelują niewielkie nierówności (szorstkość)
Zastosowania

 • Miejsca, w których wymagane jest bezpieczeństwo antypoślizgowe
 • Obszary występowania obciążeń dynamicznych

Powłoka zasypywana

składa się z wylewanej warstwy bazowej (nośnej), którą w całości zasypuje się materiałem takim, jak np. piasek kwarcowy lub twarde ziarno. Po utwardzeniu usuwa się niezwiązany nadmiar posypki i nakłada warstwę zamykającą szczyty ziaren. Grubość warstwy może wynosić od 1,5 do 4,0 mm.

Właściwości powłok

 • Wysoka wytrzymałość na obciążenia mechaniczna w zależności od systemu
 • Indywidualnie regulowana, antypoślizgowa, bezpieczna powierzchnia
Zastosowania

 • Miejsca narażone na stałe zawilgocenie
 • Strefy obróbki metalu
 • Przemysł spożywczy

Powłoka z zaprawy

ma najniższy procentowy udział spoiwa i precyzyjnie dopasowaną krzywą przesiewu wypełniaczy. Mieszankę zaprawy nakłada się warstwą o równomiernej grubości, a następnie zagęszcza przez wygładzenie. Minimalna grubość warstwy jest trzykrotnie większa od odpowiedniej maksymalnej wielkości ziarna zastosowanego wypełniacza.

Właściwości powłok

 • Bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • Zdolność kompensowania większych nierówności
 • Antypoślizgowość
 • Możliwość montażu również na powierzchniach nachylonych
Zastosowania

 • Przemysł spożywczy
 • Obróbka metali
 • Strefy produkcyjne

Wymagania odnośnie posadzek

Główne segmenty przemysłu spożywczego

Przetwórstwo mięsa i ryb

Kontenery ze stali nierdzewnej o wadze ponad jednej tony to pojemniki transportowe stosowane w przemyśle mięsnym i rybnym. Obciążenia te są często rozłożone na 4 do 6 małych kółek, które następnie wywierają duże obciążenie mechaniczne na posadzkę. Szokowe oddziaływania termiczne również stanowią duże obciążenie, dlatego obiekty produkcyjne powinny być wyposażone wyłącznie w posadzki z betonu poliuretanowego.

Produkcja pieczywa i wyrobów cukierniczych

Do przemysłowej produkcji wyrobów cukierniczych i pieczywa potrzebne są duże i długie piekarniki i piece. Wytwarzają one wysokie temperatury nie tylko we wnętrzu, ale często również stale promieniują ciepłem o temperaturze sięgającej 80°C. Betony poliuretanowe są odporne na temperatury do 130°C i dlatego stanowią właściwy wybór. Intensywne czyszczenie podłogi na gorąco, to równie częste wyzwanie, którym posadzka musi sprostać w codziennym użytkowaniu.

Produkcja napojów

Stałe obciążenie wilgocią i zmienne obciążenia temperaturowe to dwa najczęstsze problemy w przemyśle napojowym. Aby zapewnić prawidłowe odprowadzenie tych obciążeń, należy dokładnie zaplanować nachylenia płaszczyzn, kanały i odpływy. Ponadto należy wybrać odpowiedni poziom antypoślizgowości i współczynnik wyporu cieczy, który musi być dobrany w taki sposób, aby zapewnić bezpieczny ruch pieszy i wózków widłowych.

Produkcja przetworów nabiałowych

Kwasy i inne agresywne media codziennie obciążają posadzki w zakładach mleczarskich: niekiedy w wysokich stężeniach. Tłuszcz i inne płyny sprawiają, że nie można bezpiecznie stąpać po podłodze. Wysokie standardy higieny i czystości mogą być spełnione tylko poprzez codzienne, intensywne sprzątanie, które często wymaga użycia środków czyszczących stosowanych w połączeniu z gorącą wodą i parą.

 • ©
 • ©
 • ©
 • ©
 • ©
 • ©
 • ©

Pobierz naszą aktualną broszurę

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach

Posadzki dla przemysłu spożywczego

©
©

Pobierz naszą aktualną broszurę

Powłoki posadzkowe dla przemysłu spożywczego

Pobierz broszurę. Wybierz najlepsze rozwiazanie

Posadzki przemysłowe

Umów spotkanie z naszym ekspertem!

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe