Szachulec

Elementy budowlane o ograniczonej ruchomości, takie jak powierzchnie konstrukcji szachulcowych lub tworzących ściany materiałów o niejednorodnym przekroju

Elementy budowlane o ograniczonej ruchomości, takie jak powierzchnie konstrukcji szachulcowych lub okładziny ścienne o niejednorodnym przekroju, wymagają ze względu na różne właściwości fizyczne budynku szczególnie dobrze dobranych systemów izolacji wewnętrznej. Zasadniczo istnieje dla konstrukcji szachulcowych ryzyko zaizolowania i wynikającego z tego utrudnienia wysychania całego elementu budynku.

W przypadku licowej konstrukcji szachulcowej należy zawsze liczyć się z pęknięciem pomiędzy wypełnieniem a drewnem. Pęknięcia te mogą prowadzić do silnego nasiąkania elewacji wodą podczas deszczu ulewnego. Ilość pochłoniętej tą drogą wody może wielokrotnie przekraczać ilość wody kondensacyjnej powstającej wskutek istnienia kapilarnej izolacji wewnętrznej. Woda ta musi mieć możliwość ponownego wyschnięcia, do czego konieczny jest odpowiedni zasób energii.

Jeśli szachulec jest izolowany za pomocą systemu iQ-Therm, to ze względu na skuteczność systemu pobór energii jest tak znacznie zmniejszony, że nie można już zagwarantować wysychania. Z tego powodu w odpowiedniej ulotce WTA czytamy: "Dodatkowa wewnętrzna izolacja cieplna nie powinna przekraczać wartości Delta Ri = 0,8 m²K/W". Oznacza to, że grubość warstwy izolacji dmax nie może przekraczać lambda x 0,8.

Dla systemu iQ-Therm oznacza to:
0,031 W/(mK) x 0,8 m²K/W = 0,0248 m = 24,8 mm.

Systemem idealnym do renowacji energetycznej szachulca licowego jest iQ Therm 30.

  • Jeśli szkielet jest przykryty, do konstrukcji z zewnątrz nie może przedostać się żadna lub bardzo niewielka ilość wilgoci, dzięki czemu można zastosować iQ-Therm..
  • Wartości U wymagane w EnEV są znacznie niższe w przypadku budynków z muru pruskiego niż w przypadku innych elewacji.

„Jeżeli w przypadku szachulcowych ścian zewnętrznych w układzie odsłoniętym, które zgodnie z DIN 4108-3 : 2001-06 należy przypisywać do I grupy narażenia na deszcz ulewny wg DIN 4108-3 : 2001-06 i które znajdują się w miejscach szczególnie chronionych, zostaną zastosowane środki zgodnie z lit. a), c) lub d), to wymagania określone w zdaniu 1 uważa się za spełnione, jeżeli współczynnik przenikania ciepła wynikowej konstrukcji ściany nie przekracza 0,84 W/(m²-K).“

Konstrukcja szachulcowa

Liczba znalezionych produktów 1
 

Widok:

Nr art. 022820

Tynk regulujący klimat wnętrz