©

Izolacja pozioma muru

Remmers zapewnie najwyższe możliwe bezpieczeństwo - także przy ekstremalnych obciążeniach

Wraz z wprowadzeniem nowej klasy wodoszczelności W4-E zostały określone jasne wymagania dla produktów do hydroizolacji poprzecznej w ścianach i pod ścianami stykającymi się z gruntem. Wymagane jest na przykład, aby wybrany typ uszczelnienia bez uszkodzeń przenosił obciążenia działające pionowo i posiadał wystarczającą wytrzymałość na ścinanie przy obciążeniach działających poziomo. Oba wymagania mogą być spełnione zgodnie z DIN 18533 za pomocą mostkujących rysy, mineralnych szlamów uszczelniających.

©

Wilgoć kapilarna w ścianach i pod nimi (W4-E)

Już od 2012 roku na mocy przepisów w Eurokodzie 6 (PN-EN 1996) hydroizolacja poprzeczna musi być w stanie przenosić pionowe i poziome obciążenia projektowe bez powodowania uszkodzeń. Dzięki odpornemu na ścinanie połączeniu płyt fundamentowych i wznoszonego muru, sprawdzają się w tym zakresie mineralne szlamy uszczelniające mostkujące rysy. Połączenie specjalnego impregnatu i środka gruntującego Kiesol MB z masą uszczelniającą MB 2K spełnia dokładnie właśnie to wymaganie i zapewnia optymalną ochronę przed wilgocią podciąganą kapilarnie.

Aby nie tylko spełnić wymagania normy, ale również zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa, firma Remmers rekomenduje w tym przypadku MB 2K. Produkt hybrydowy charakteryzuje się nie tylko doskonałą przyczepnością do mineralnych materiałów budowlanych, ale dzięki unikalnej technologii gumowego granulatu wypełniającego jest również 3-krotnie bardziej odporny na ściskanie, niż jest to wymagane przez normę.

Dowód:

  • AbP w myśl PG MDS
  • Badanie odkształcenia pod trzykrotnym obciążeniem normowym (z DIN EN 15814)

Izolacja pozioma na płycie fundamentowej

Już od 2012 roku na mocy przepisów w Eurokodzie 6 (PN-EN 1996) hydroizolacja poprzeczna musi być zgodnie z DIN 18533 w stanie odprowadzać pionowe i poziome obciążenia projektowe bez powodowania uszkodzeń. Dzięki odpornemu na ścinanie połączeniu płyt fundamentowych i wznoszącego się muru, sprawdzają się w tym zakresie mineralne szlamy uszczelniające mostkujące rysy. Połączenie specjalnego impregnatu-podkładu Kiesol MB z produktem do uszczelniania: MB 2K spełnia dokładnie właśnie to wymaganie i zapewnia optymalną ochronę przed wilgocią podciąganą kapilarnie.

1. Prace przygotowawcze

Za pomocą szczotki drucianej lub szlifierki usunąć elementy zmniejszające przyczepność.

2. Gruntowanie

Równomiernie nanieść Kiesol MB. Silnie nasiąkliwe podłoża należy uprzednio zwilżyć wodą.

3. Pierwsza warstwa hydroizolacji

Równomiernie, metodą szlamowania, nanieść pierwszą warstwę uszczelnienia z MB 2K w obszarze przewidzianej ściany fundamentowej, poszerzoną o około 50 mm z obu stron.

4. Druga warstwa hydroizolacji

Drugą warstwę uszczelnienia z MB2K można nanieść, gdy tylko pierwsza uzyska odporność na uszkodzenia.

5. Warstwa muru

Ścianę wymurować po wystarczającym wyschnięciu hydroizolacji.

©

Blokowa izolacja pozioma - optymalna ochrona

Aby odpowiednio wcześnie zapobiec wnikaniu wilgoci na etapie budowy, zaleca się uszczelnienie w całości pierwszej warstwy elementów muru piwnicy. W tym przypadku MB 2K jest idealnym materiałem: umożliwia nie tylko uszczelnienie przekroju poprzecznego, ale również wykonanie zgodnego z normami zabezpieczenia przed zawilgoceniem od spodu. Uciążliwe czasy oczekiwania lub skomplikowana, zmieniająca się kolejność warstw, przechodzą zatem do historii.

1. Prace przygotowawcze

Na etapie wykonywania pierwszej warstwy ściany otwory w elementach metalowych należy zamknąć zaprawą murarską. Krawędzie muru sfazować.

2. Gruntowanie

Równomiernie nanieść Kiesol MB. Silnie nasiąkliwe podłoża należy uprzednio zwilżyć wodą.

3. Pierwsza warstwa hydroizolacji

MB 2K nanieść równomiernie metodą szlamowania. Pierwszą warstwę cegieł uszczelnić na całej powierzchni, a uszczelnienie po obu stronach poprowadzić co najmniej 100 mm na płytę fundamentową.

4. Druga warstwa hydroizolacji

Drugą warstwę uszczelnienia z MB2K nanieść,

(wyłącznie na pozioma powierzchnię elementów murowych), gdy tylko pierwsza uzyska odporność na uszkodzenia.

5. Druga warstwa muru

Do dalszych prac murarskich przystąpić po całkowitym wyschnięciu hydroizolacji.

©

Hydroizolacje przekroju poprzecznego

Liczba znalezionych produktów 3
 

Widok:

Nr art. 300801

Specjalna powłoka gruntująca

Nr art. 301408

Elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa (FPD). Łączy właściwości elastycznego, mostkującego rysy, mineralnego szlamu uszczelniającego (MDS) (og. świadectwo badań: P-5344/081/14 MPA-BS) oraz bitumicznej powłoki grubowarstwowej (PMBC) - raport z badań zgodnie z EN 15814

Nr art. 675225

Mieszanka piasków kwarcowych suszonych piecowo