©

Ochrona i naprawa betonu

Nic nie trwa wiecznie

Mimo wysokiej jakości i odporności betonu mogą w nim wystąpić uszkodzenia, które spowodują konieczność przeprowadzenia napraw i wykonania jego dodatkowego zabezpieczenia.

Rozważając przyczyny uszkodzeń betonu należy odróżnić czynniki środowiskowe od błędów wykonawczych. Czynniki środowiskowe to między innymi spaliny, kwaśne deszcze, mróz i sole rozmrażające. Pod ich wpływem właściwości chemiczne betonu zmieniają się w taki sposób, że znajdujące się w nim zbrojenie zaczyna ulegać korozji. Natomiast rysy skurczowe, jamy, gniazda żwirowe oraz niedostateczna grubość otuliny zbrojenia stanowią typowe usterki wykonawcze, które dodatkowo przyspieszają korozję zbrojenia.

Z uwagi na różnorodność przyczyn powstawania oraz obrazów uszkodzeń w konstrukcjach żelbetowych, od lat obowiązuje szereg0 zasad wykonywania napraw. Znajdują się one na przykład w wytycznych „Ochrona i naprawa betonowych elementów budowlanych (wytyczne naprawcze)“ Niemieckiej Komisji ds. Żelbetu (DAfStb) orazw serii norm europejskich EN 1504 (w Polsce PN EN 1504) „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych “.

Istotny wpływ na trwałość budowli ma nie tylko jej prawidłowe zaprojektowanie (projekt ustroju nośnego i szczegóły konstrukcyjne), lecz także wybór materiałów i staranność wykonania robót budowlanych.

Norma DIN EN 1504-3 opisuje systemy wzmacniania betonu przeznaczone do napraw istotnych i nieistotnych ze statycznego punktu widzenia. Biegły planista musi ocenić, który przypadek jest związany z danym obiektem. Decydujące jest tu bezpieczeństwo statyczne w przewidywanym pozostałym okresie użytkowania budowli.

Szereg uszkodzeń w budowlach betonowych powstaje z powodu rys i pustek, umożliwiających przedostawanie się szkodliwych substancji do wnętrza budowli. Te szkodliwe czynniki obniżają funkcjonalność betonu, znacząco pogarszając tym samym nośność budowli.

Ochrona i naprawa betonu

Liczba znalezionych produktów 29
 

Widok:

Nr art. 108425

Wzmocniona włóknami zaprawa PCC do konstrukcyjnej naprawy elementów betonowych

Nr art. 687101

Wysokoeastyczna, dwuskładnikowa, poliuretanowa żywica iniekcyjna DI (P)

Nr art. 687601

Szybkoerozprężająca się, dwukomponentowa piankowa żywica iniekcyjna PU, SPUR, D-I (P)

Nr art. 687001

Elastyczna, reagująca z wilgocią, poliuretanowa żywica iniekcyjna 1K

Nr art. 047611

Drobnoziarnista zaprawa iniekcyjna 2K

Nr art. 064205

Grunt o działaniu hydrofobizującym

Nr art. 297613

Powłoka elewacyjna o wysokiej elastyczności

Nr art. 091901

Dodatek do sporządzania długotrwale działającej powłoki ochrony antykorozyjnej, stosowany z zaprawami Betofix RM lub Betofix R2

Nr art. 108725

Warstwa sczepna i powłoka antykorozyjna

Nr art. 055625

Pęczniejący beton zalewowy o wysokiej wytrzymałości

Nr art. 109225

Szybkowiążąca zaprawa naprawcza

Nr art. 109306

Szybkowiążąca zaprawa naprawcza do betonu