©

Uszczelnienie przed wilgocią podciąganą

Technologia kremu - rewolucja w dziedzinie przepon poziomych w istniejących budynkach

W ostatnich dziesięcioleciach iniekcje jako sposób na wykonanie przepony poziomej w istniejącym już murze ugruntowały swoje miejsce jako sprawdzone rozwiązanie. Są to metody efektywne, czyste, a przede wszystkim stosunkowo niedrogie. Najnowszym osiągnięciem w tej dziedzinie jest rewolucyjna technologia kremowa.

Kiesol C - technologia kremu jako rozwiązanie problemów

Podczas prac badawczo-rozwojowych stało się jasne, że skoncentrowana formuła kremu pozwala pokonać wiele problemów związanych z tradycyjnym wykonywaniem przepony poziomej w istniejących obiektach.

Po pierwsze: oczywiste są zalety wynikające ze sposobu stosowania. W przypadku materiału o konsystencji kremu wtłaczanie pod ciśnieniem nie ma sensu, ponieważ konsystencja nie stanowiła by żadnej zalety lub wręcz by zawiodła. Kremowy materiał jest zatem predestynowany do aplikacji bezciśnieniowych. W odniesieniu do obróbki konsystencja ma tę zaletę, że materiał nie wypływa z poziomo wywierconego otworu. Skomplikowane wiercenie ukośne, w przypadku którego zawsze należy przewiercić cegły muru, jest pomijane na korzyść poziomego, tzn. możliwie najkrótszego nawiertu, który można wygodnie wykonać w spoinie.

Minimalne nakłady przy maksymalnej wydajności

Porównując właściwości dostępnych obecnie metod iniekcyjnego wykonywania poziomej przepony w istniejących murach lub służących do tego celu systemów produktów łatwo stwierdzić znaczną przewagę Kiesolu C nad systemami opartymi na produktach płynnych, a także nad innymi kremami iniekcyjnymi dostępnymi na rynku. • Kiesol C został przetestowany i posiada certyfikat do bezciśnieniowej iniekcji dla stopnia zawilgocenia do 95%. Raport z testu jest dostępny online.
 • Nie są już konieczne próbywstępne, wymagane wcześniej przy wyborze materiałów do iniekcji, ponieważ preparat Kiesol C może być stosowany przy dowolnym stopniu zawilgocenia.
 • Poziome, wąskie otwory minimalizują wysiłek związany z ich wierceniem, ograniczają zużycie materiału i skracają czas.
 • Dzięki małej średnicy otworów ich późniejsze wypełnianie zawiesiną cementową Bohrlochsuspension nie jest konieczne.
 • Oprócz prostych narzędzi ręcznych dostępne są dwa profesjonalne urządzenia do obróbki Kiesolu C: pompa tłokowa EP 60 firmy Desoi oraz pompa wtryskowa DCE-R firmy Dittmann.
Zastosowanie preparatu Kiesol C jest zatem najbardziej efektywną metodą w przypadku większości przepon poziomych realizowanych w istniejących budynkach.

1. Wiercenie otworów

Otwory o średnicy 12 mm należy wykonać w spoinie wspornej poziomo, w odstępach co 12 cm.

2. Czyszczenie wywierconych otworów

Poprzez przedmuchanie odolejonym powietrzem usunąć pył z otworów.

3. Iniekcja

Za pomocą pistoletu do aplikacji mas i lancy iniekcyjnej lub odpowiednich maszyn wprowadzić Kiesol C do otworu.

4. Zasklepienie otworów

Po zakończeniu iniekcji otwory zamknąć równo z powierzchnią za pomocą szpachlówki WP DS Levell.

5. Zabiegi uzupełniające

Wykonanie pasa hydroizolacji pionowej w systemie Kiesol. Co najmniej 30 cm powyżej poziomu otworów.

©

Iniekcja metodą grawitacyjną

W przypadku bezciśnieniowej iniekcji murów należy poprzez diagnozę budowli określić najważniejsze parametry muru, takie jak stopień zawilgocenia oraz objętość otwartych porów. Wyniki tych badań decydują o wyborze optymalnej technologii oraz o rozmieszczeniu rzędów otworów iniekcyjnych.

Od wielu lat preparat krzemionkujący Kiesol jest "specjalistą" w dziedzinie iniekcji grawitacyjnej. Proste, kapilarne nasączanie tym preparatem materiału tworzącego ścianę ma zastosowanie w przypadku zawilgocenia nie przekraczającego 80%, pod warunkiem, że dostępna objętość porów jest wystarczająca. Dowodzą tego liczne obiekty referencyjne oraz certyfikaty i raporty z badań. Aktywny składnik produktu odkłada się w porach oraz kapilarach materiału ściennego i zwęża je. a jednocześnie hydrofobizując.

1. Gruntowanie

Równomiernie nanieść preparat krzemionkujący Kiesol (roztwór 1:1 z wodą). Podłoża o dużej nasiąkliwości uprzednio zwilżyć wodą.

2. Warstwa sczepna

W czasie trwania reakcji preparatu Kiesol nanieść pędzlem warstwę sczepną z WP Sulfatex.

3. Wyrównywanie

Metodą "świeże na świeże" wyrównać wszystkie nierówności za pomocą WP DS Level

4. Wykonanie otworów

Po zaizolowaniu strefy iniekcji wywiercić w murze otwory o średnicy 30 mm pod kątem do 45°, w odstępach maks. co 12,5 cm.

©

5. Oczyszczenie otworów

Nawiercone otwory należy oczyścić z pyłu poprzez przedmuchanie sprężonym, niezaolejonym powietrzem

6. Iniekcja substancji czynnej

Kiesol wprowadzać do otworów za pomocą zasobników do iniekcji grawitacyjnej. Jeśli to potrzebne, penetrację utrzymywać przez dłuższy czas.

7. Wypełnienie otworów

Po zakończeniu iniekcji otwory należy wypełnić zawiesiną cementową BSP.

8. Zabiegi uzupełniające

Wykonanie pasa hydroizolacji pionowej w systemie Kiesol: co najmniej 30 cm powyżej poziomu otworów.

©

Iniekcja murów metodą niskociśnieniową

Przy ciśnieniu ok. 5 barów mur, zasilany impregnatem przez system pakerów, jest wyraźnie nasączony. Zaletą tego procesu jest możliwość szybkiego, kontrolowanego i bezpiecznego wprowadzenia większych ilości substancji czynnych. Opcjonalnie można zwiększyć bezpieczeństwo poprzez wielostopniowy wtrysk i zastosowanie procesu "mokre na mokre".

Metoda niskociśnieniowa

Technologia iniekcji niskociśnieniowej jako istotną zaletę oferuje kontrolowaną i szybką impregnację muru oraz możliwość stosowania nawet przy wysokim stopniu zawilgocenia, powyżej 80 %.

Metoda mokre na mokre

W procesie "mokre na mokre" puste miejsca wypełnia się przez te same otwory, przez które podaje się materiał iniekcyjny, tj. bez konieczności czasochłonnego nawiercania.

Zastosowanie praparatu Kiesol

 • Iniekcja murów przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie metodą grawitacyjną, do stopnia zawilgocenia 80% i metoda niskociśnieniowa do stopnia zawilgocenia 95%
 • Wzmocnienie podłoża i zwiększenie odporności chemicznej poprzez krzemionkowanie

Zastosowanie preparatu Kiesol iK

 • Iniekcja muru przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie, metodą niskociśnieniową, do stopnia zawilgocenia 95% i metodą bezciśnieniową do 65%
 • Metoda "mokre na mokre" (iniekcja wielostopniowa) w połączeniu z zawiesiną cementoweą BSP 3 / BSP 6

Zastosowanie BSP 3 / BSP 6

 • · Naprawa murów zawierających wolne przestrzenie oraz luźnych elementów murowych zgodnie z instrukcją WTA 4-3-98/D.
 • Wypełnianie spoin, szczególnie przy wymianie cegieł

Uszczelnienie na przekroju poprzecznym

Liczba znalezionych produktów 4
 

Widok:

Nr art. 181001

Bezrozpuszczalnikowy koncentrat krzemionkujący o działaniu wzmacniającym

Nr art. 072755

Specjalny, bezrozpuszczalnikowy krem na bazie silanów do iniekcji w murach przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie

Nr art. 181310

Wodorozcieńczalny koncentrat siloksanu

Nr art. 031220

Rozlewna, mineralna zaprawa iniekcyjna i wypełniająca