©

Środki rozszalowujące

Środki rozszalowujące marki Remmers: właściwy wybór do każdego zastosowania

Beton może być wykorzystywany w wielu różnych dziedzinach: od stawiających najwyższe wymagania projektowe i wykonawcze elewacji z betonu licowego, po stoły szalunkowe, używane wielokrotnie każdego dnia przy produkcji prefabrykatów. W tym przypadku środki antyadhezyjne mają decydujące znaczenie dla optycznie idealnej powierzchni betonu. Odpowiednio do rodzaju stosowanych szalunków (np. stalowych lub nasiąkliwych i nienasiąkliwych szalunków drewnianych) spełnione są dzięki nim oczekiwania co do powierzchni betonu. Ponadto zastosowanie środków ułatwiających rozszalowywanie zapewnia pielęgnację szalunków bądź ich powierzchni, dzięki czemu można zredukować koszty nowego szalunku. W przypadku najwyższych wymagań dotyczących betonu licowego (klasa betonu architektonicznego 3 i 4) zaleca się wykonywanie powierzchni próbnych we współpracy pomiędzy wykonawcą i dostawcą betonu.

Produkty do rozszalowywania betonu

Liczba znalezionych produktów 4
 

Widok:

Nr art. 111730

Natryskowy, uniwersalny środek antyadhezyjny na bazie olejów mineralnych

Nr art. 112710

Natryskowy, uniwersalny środek antyadhezyjny na bazie oleju roślinnego

Nr art. 110830

Biologicznie degradowany środek ułatwiający rozdeskowywanie betonu

Nr art. 112130

Nakładany pędzlem środek antyadhezyjny do betonu