©

Co warto wiedzieć

Co robić, gdy pleśnie spowodują szkody

Przed usunięciem pleśni należy zawsze wyjaśnić i wyeliminować przyczyny, które doprowadziły do inwazji. Działania, które należy podjąć w przypadku szkód, dzielą się na krótko- i długoterminowe.

Jeśli nie jest możliwe natychmiastowe podjęcie działań naprawczych, miejsca zaatakowane należy czyścić/dezynfekować, w miarę możliwości bez powodowania zawirowań pyłu. Również w przypadku tych środków tymczasowych należy przestrzegać ogólnych zasad ochrony zgodnie z BHP!

Eliminacja przyczyn, które doprowadziły do wzrostu pleśni, jest podstawowym warunkiem skutecznej renowacji. Uszkodzenia budowlane muszą zostać naprawione, a użytkownicy pomieszczenia muszą być poinformowani o tym, w jaki sposób można uniknąć ataku pleśni w przyszłości.

Co jest przyczyną wzrostu pleśni?

Przyczyną wzrostu pleśni jest zwykle zwiększona wilgotność w danym materiale budowlanym lub na jego powierzchni. Oprócz "wilgotnych ścian" z powodu niewystarczającej ochrony przed deszczem lub wilgocią "podciąganą", przyczyną jest często nieodpowiedni standard izolacji termicznej starych budynków, przy jednoczesnym zmniejszeniu częstotliwości wymiany powietrza z powodu zmian konstrukcyjnych. Często nowe okna instaluje się bez poprawy izolacji ścian zewnętrznych. Może to spowodować wzrost wilgotności na powierzchni ściany i wzrost pleśni. Przy czym wcale nie musi się tworzyć kondensat - wystarczy już ok. 70% wilgotność powietrza.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Przed zaproszeniem do składania ofert klient musi zawsze przeprowadzić badania w odniesieniu do przypuszczalnych lub istniejących czynników biologicznych. Przy planowaniu czasu prac remontowych należy przestrzegać ograniczeń czasowych zgodnie z przepisami dotyczącymi stosowania środków ochrony dróg oddechowych. Przed rozpoczęciem pracy zalecamy skonsultowanie się z odpowiednim związkiem zawodowym w celu uzyskania porad dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

  • Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z przepisów
  • Hierarchia zabiegów sanacyjnych
  • Profilaktyka medyczna