©

Czasowa ochrona przed sinizną i zgnilizną

Czasowa ochrona okrąglaków i tarcicy

©

Świeże drewno - raj dla pleśni i grzybów

Norma DIN 68800 jako potencjalne zagrożenie dla drewna przyjmuje grzyby powodujące zgniliznę. Ale co z grzybami, które drewna wprawdzie nie niszczą, ale powodują nieestetyczne przebarwienia, albo tworzą szkodliwe dla zdrowia narosty? Mowa tu o siniźnie i grzybach pleśniowych . Norma DIN 68800 mówi w części 1 punkt 1 na temat obszaru stosowania: „Czasowa ochrona okrąglaków i tarcicy przed grzybami przebarwiającymi drewno (wliczając magazynowanie przed obróbką) nie są ujęte w tej normie“.

Co warto wiedzieć na temat pleśni

Jeśli element budowlany jest uszkodzony (porażenie grzybami pleśniowymi spełnia te znamiona), to jego twórca sam musi się z tą rzeczywistością skonfrontować i ocenić przyczyny. Związek przyczynowy z wpływem innej branży (np. układanie jastrychu) ma jednak drugorzędne znaczenie.

©

Jak przeciwdziałać?

Profilaktyka jest lepsza, niż utrata mowy podczas odbiorów technicznych. Tymczasowa ochrona przed sinizną i grzybami pleśniowymi jest praktycznym rozwiązaniem. Adolit BS 3 oferuje tymczasową (= ograniczoną w czasie) ochronę przed tymi grupami grzybów. Produkt ten jest zarejestrowany w Federalnym Instytucie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (BAuA) pod numerem N-57877 i dlatego nadaje się do sprzedaży. Przetwarzanie odbywa się z reguły poprzez zanurzenie z zastosowaniem stężenia do 3 % (dokładne określa to technik aplikacji).Nie pozwól, aby place budowy stały się arenami walk prawników! Zapobiegaj!