©

Izolacja przeciwwodna

Trwale bezpieczne budowle dzięki szczelnym i suchym ścianom

Produkty do hydroizolacji i uszczelniania budynków

Funkcjonalność i trwałość hydroziolacji przyziemnej części budynku zależy nie tylko od doboru właściwych produktów, ale także od planowania i wykonania robót uszczelnieniowych zgodnie ze stosownymi wytycznymi. Od lata 2017 roku dostępna jest norma DIN 18533 zawierająca wskazówki odnośnie do projektowania hydroizolacji stykających się z gruntem części budynków nowowznoszonych.

Woda i sole powodują większość uszkodzeń strukturalnych substancji budowlanej. Skutkiem zawilgocenia mogą być ciemne plamy, wykwity, odspojenia lub w najgorszym przypadku jej całkowite zniszczenie. Zawilgocony mur ma ponadto szkodliwy wpływ na użytkowników i mieszkańców. Podstawą prawidłowej naprawy tak złożonego systemu uszkodzeń jest odpowiednie planowanie – profesjonalnie przygotowana koncepcja uszczelnienia.

Wraz z wprowadzeniem nowej serii norm dotyczących hydroizolacji budynków znormatyzowano także sprawdzony od lat system tzw. hydroizolacj zespolonej. Zasady projektowania i wykonywania tego typu zabezpieczeń przed wilgocią reguluje norma DIN 18534 "Uszczelnienia wewnętrzne".

Izolacja przeciwwodna w ramach systemu RIG

Wysoki standard użytkowy pomieszczeń piwnicznych można osiągnąć zarówno w starych, jak i nowych budynkach tylko wtedy, gdy zapewniona jest długotrwała ochrona przed wilgocią. Do tego niezbędna jest wysoka jakość stosowanych materiałów, jak również prawidłowe wykonanie uszczelnienia przyziemnej części budynku.

System RIG gwarantuje jedno i drugie: wysokiej jakości systemy firmy Remmers, oraz ich prawidłową aplikację przez firmy bwykonawcze, posiadające certyfikat RIG (Remmers International Garantie),. potwierdzający ich udział w międzynarodowym systemie gwarancyjnym.

więcej na ten temat

Uszczelnianie i renowacja budowli

Liczba znalezionych produktów 70
 

Widok:

Nr art. 181001

Bezrozpuszczalnikowy koncentrat krzemionkujący o działaniu wzmacniającym

Nr art. 300801

Specjalna powłoka gruntująca

Nr art. 301408

Elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa (FPD). Łączy właściwości elastycznego, mostkującego rysy, mineralnego szlamu uszczelniającego (MDS) (og. świadectwo badań: P-5344/081/14 MPA-BS) oraz bitumicznej powłoki grubowarstwowej (PMBC) - raport z badań zgodnie z EN 15814

Nr art. 2088830

Mostkująca rysy, modyfikowana tworzywami sztucznymi bitumiczna powłoka grubowarstwowa 2K

Nr art. 2087130

Bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana tworzywem, grubowarstwowa powłoka bitumiczna 2K z dodatkiem polistyrenu

Nr art. 2087210

Bezrozpuszczalnikowa, jednokomponentowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, bitumiczna powłoka grubowarstwowa z dodatkiem polistyrenu

Nr art. 081405

Rozpuszczalnikowa bitumiczna powłoka ochronna o konsystencji kremu

Nr art. 2082405

Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna

Nr art. 507101

Wysokiej jakości taśma uszczelniająca na bazie kauczuku NBR, pokryta włókniną

Nr art. 500301

Bardzo elastyczna, samoprzylepna taśma uszczelniająca z kauczuku butylowego na włókninie propylenowej

Nr art. 480701

Specjalna taśma uszczelniająca z elastomeru termoplastycznego

Nr art. 687401

30-metrowy system węży iniekcyjnych do wykonywania wodoszczelnych spoin budowlanych