©

Czyszczenie

Brud, to nie warstwa ochronna

W ostatnich latach w nowo wznoszonych elewacjach murowanych coraz częściej dochodzi do wymywania wapna. Jest to spowodowane nadmiernym zawilgoceniem muru w fazie budowy oraz niekorzystnym sezonowym budowy, uniemożliwiającym szybkie wyschnięcie muru po spoinowaniu, a tym samym związanie elementów wapiennych w zaprawie. Innym czynnikiem może być wysoka przepuszczalność wody w spoinach i ubytkach w sieci spoin. Pierwszym prostym i skutecznym środkiem zapobiegawczym w razie deszczu jest zatem proste przykrycie niedokończonego muru. Drugim rozsądnym wyborem byłby moment spoinowania: na początku okresu sprzyjającego wysychaniu, a nie w trakcie lub tuż przed zimną lub wilgotną porą roku. Jeśli te punkty nie są brane pod uwagę, na początku ciepłego sezonu po połączeniu na elewacji mogą się - zwykle na początku ciepłego okresu przypadającego po spoinowaniu - tworzyć się białawe wykwity wapienne. Są one zazwyczaj nieszkodliwe, ale nieatrakcyjne i dlatego należy je usunąć. W tym celu można użyć albo słabo kwaśnych środków czyszczących, albo wypróbowanego procesu czyszczenia strumieniowo-ściernego rotec, który sprawdził się nawet w przypadku chronionych obiektów zabytkowych.