Subterranean garage with markings©

Deck OS 11a

Powłoka o podwyższonej dynamicznej zdolności mostkowania rys, przeznaczona do stosowania na ciągach pieszych i jezdniach zg. z DIN EN 1504-2 i DAfStb

Deck OS 11a

Powłoka mostkująca rysy, przeznaczona na powierzchnie narażone na bezpośrednie oddziaływanie czynników atmosferycznych

Deck OS 11a.jpg

Właściwości

  • Zapewnia ochronę przed substancjami działającymi niszcząco na beton i stal zbrojeniową
  • Wykazuje wysoką wytrzymałość mechaniczną
  • Odporna na promieniowanie UV

Obszar stosowania

  • Odsłonięte powierzchnie parkingów wielopoziomowych z przypowierzchniowymi rysami i/lub rysami rozdzielającymi, podlegające obciążeniom mechanicznym zgodnym z założeniami projektowymi

*Szczegółowe informacje zawarte są w aktualnej instrukcji technicznej/dopuszczeniu. Należy przestrzegać układu warstw w systemie, podanego w świadectwie badań.


Deck OS 11a

Liczba znalezionych produktów 2
 

Widok:

Nr art. 440625

Nr art. 605631

Elastyczna warstwa uszczelniająca, posadzka pływająca i powłoka zużywana w systemach Remmers Deck OS