• Hirnholzschutz

  Nr art. 4200190001

  Higro-Bloker

  Powłoka do zabezpieczania powierzchni cięć czołowych drewna przed wilgocią

  Wariant
  1900 | Higro-Bloker
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo akryl
  Gęstość (20 °C) Około 1,04 g/cm³
  Zapach Łagodny, po wyschnięciu zanika
  Lepkość Około 650 mPas

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • do elementów niestabilnych wymiarowo
  • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
  • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
  • Do drewna iglastego i liściastego.
  • Ochrona cięć drewna ( w tym czołowych) przed wilgocią

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Materiał tworzy powłokę
  • Działa hydrofobizująco
  • Elastyczna powłoka
  • Ogranicza dyfuzję pary wodnej
  • Skutecznie ogranicza pęcznienie drewna powodowane przez wilgoć
  • Materiał może być malowany powszechnie dostępnymi systemami powłokowymi
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15%

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

   • Przygotowania

    Ewentualnie stosowane nieodporne gatunki drewna należy uprzednio zaimpregnować środkiem ochrony drewna* (* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa.
    Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!).

    W przypadku produktów, które nie tworzą warstwy na powierzchni (np. krem impregnacyjny do drewna 3 w 1 (art. 2714 - 2723), olej do tarasów i mebli ogrodowych (art. 2645 - 2656, wersja [eco]: art. 7690-7696)) aplikację higro-blokera należy wykonać po naniesieniu tych produktów, ponieważ inaczej nie będą mogły wniknąć w podłoże.

    Po zagruntowaniu należy wykonać lekki szlif pośredni.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • Wymieszać przed użyciem
   • pędzel
   • Materiał starannie rozmieszać.

    Malować pędzlem.

    W odosobnionych przypadkach może być konieczna powtórna aplikacja.

    Po wyschnięciu nakłada się międzywarstwy i powłoki końcowe z odpowiednich produktów.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 2 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

    Należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację.

   • Suszenie

    Dalsza obróbka możliwa jest po upływie około 2 godzin

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Produkt gotowy do użycia

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pędzel
   • Pędzel do akryli, wałek z mikrofazy

   • Narzędzia bezpośrednio po użyciu należy umyć wodą z dodatkiem płynu do naczyń.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

    Zawartość naruszonego opakowania należy możliwie szybko zużyć.

  • Zużycie
   • ok. 100 ml / m² na jedną warstwę
   • Około 100 ml/m² zależnie od nasiąkliwości podłoża

  • Wskazówki ogólne
   • ---

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.