• Silicon-Entferner

  Nr art. 779983

  Silicon-Entferner

  Specjalny środek do czyszczenia i usuwania silikonu, na bazie kombinacji kwasów organicznych

  Wariant
  7799 | Silicon-Entferner
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) Approx. 0.8 g/cm³
  Kolor Yellow-brown
  Konsystencja Paste-like

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Do usuwania stwardniałych resztek silikonu
  • Usuwanie zacieków silikonu z szyb

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Wysoka skuteczność działania
  • Produkt o nikłym zapachu
  • Produkt zawiera rozpuszczalnik
  • Przygotowanie do pracy
   • Przygotowania

    Duże zanieczyszczenia należy usunąć mechanicznie.

    Za pomocą odpowiednich środków należy zabezpieczyć przylegające elementy budowlane i materiały, które nie są przeznaczone do kontaktu z produktem.

  • Sposób stosowania
   • Przed użyciem wstrząsnąć
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • pędzel
   • Przed każdym użyciem mocno wstrząsnąć.

    Produkt należy nanieść pędzlem na resztki silikonu

    Po wystarczającym czasie oddziaływania rozpuszczone resztki silikonu delikatnie zdjąć za pomocą odpowiedenich narzędzi.

    W razie potrzeby czynność należy powtórzyć.

    Powierzchnie poddane zabiegowi zmywać ciepłą wodą z mydłem do chwili, gdy przestanie się twoprzyć biały zaciek.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Przed pierwszym zastosowaniem produktu należy w niewidocznym miejscu sprawdzić wzajemną tolerancję materiałów.

    Nie stosować w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia lub na nagrzanych powierzchniach.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pędzel
   • Narzędzia po użyciu natychmiast umyć Verdünnung V 101.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe