• SG-20-Sperrgrund
 • AG-20-Allgrund
  • SG-20-Sperrgrund
  • AG-20-Allgrund

  Nr art. 715003

  AG-20-Allgrund

  Podkład adhezyjny do metali, twardych tworzyw sztucznych i drewna, z ochroną przed rdzą i izolacją przed składnikami drewna, do zastosowań zewnętrznych

  Kolor: biały | 7150

  Kolor: biały | 7150

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo Mieszanka żywic alkidowych
  Gęstość (20 °C) około 1,3 g/cm³ w temp. 20 °C
  Zapach rozpuszczalnikowy
  Lepkość około 1100 mPa∙s

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań zewnętrznych
  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • do elementów niestabilnych wymiarowo
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego na zewnątrz
  • Gatunki drewna o dużej zawartości garbników, j& egzotyki (np. bangkirai, moabi, massaranduba, kasai, kambala, framire, hevea, sapeli, sipo, meranti oraz dąb i jesion)
  • Jako powłoka gruntująca i międzywarstwa
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
  • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
  • Do twardych tworzyw sztucznych
  • Na podłoża metalowe, jak np. (ocynkowana) stal, aluminium, miedź, mosiądz

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Bardzo dobra przyczepność do podłoża
  • Ogranicza zażółcenie drewna powodowane przez rozpuszczalne w wodzie garbniki na jasnych powłokach nawierzchniowych
  • Zawiera substancję zabezpieczającą powłokę przed uszkodzeniem mikrobiologicznym
  • Dobre krycie krawędzi
  • Bardzo dobra siła krycia
  • Silne wypełnianie porów
  • Ochrona antykorozyjna
  • Może być na wiele sposobów pokrywana innymi powłokami: (patrz  "Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie")
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu i suche.

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15%

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

     

   • Przygotowania

    Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.

     

    Drewno stosowanie na zewnątrz:

    Zszarzałe i zwietrzałe powierzchnie drewna należy zeszlifować do nośnego podłoża.

    Luźne i spękane sęki oraz otwarte gniazda żywiczne należy usunąć i oczyścić za pomocą odpowiedniego środka (np. Verdünnung V 101).

    Stosowane na zewnątrz drewno, wymagające ochrony przed owadami, zgnilizną i sinizną należy uprzednio zaimpregnować za pomocą środka IG-10-Imprägniergrund IT* (2056).

    Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

    Żelazo, stal:

    Starannie usunąć rdzę. Usunąć zgorzelinę i naskórek walcowniczy. (odrdzewianie ręczne, stopień czystości ST 3). Najlepsze rezultaty uzyskuje się poprzez czyszczenie strumieniem ścierniwa: stopień czystości SA 2,5 (DIN EN ISO 12944-4).

    Szlif metalu: ścierniwo o granulacji P 150 - P 180.

    Ostre krawędzie należy zaokrąglić.

    Należy przestrzegać zaleceń z instrukcji BFS nr 20 (Niemcy).

    Cynk (stal ocynkowana):

    Umyć opartym na amoniaku środkiem sieciującym, używając do tego celu padu szlifierskiego. Przestrzegać instrukcji BFS nr 5 (Niemcy)

    Czyste aluminium:

    Oczyścić rozcieńczalnikiem Verdünnung V-101 lub V-890 lub środkiem czyszczącym zawierającym kwas fosforowy. Przestrzegać zaleceń instrukcji BFS nr 6.

    Tworzywa sztuczne:

    Twarde PCV, PUR, poliester, akryl, i powłoki z melaminy, (resopal'u) oczyścić za pomocą rozcieńczalników Verdünnung V 101 lub V-890 i tkaniny polerskiej.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • Wymieszać przed użyciem
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix, pistolet kubełkowy
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od +5 °C do +30 °C

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

    Natrysk airmix: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-100 bar, ciśnienie natrysku: 1,2-2 bar

    Natrysk airless: dysza: 0,23 - 0,28 mm, ciśnienie materiału: 70 - 80 bar

    Pistolet kubełkowy: dysza: 2,0 - 2,5 mm, ciśnienie powietrza: 2,0 - 3,0 bar

    Po wyschnięciu powłoki i wykonaniu międzyszlifu można nałożyć podkład z lakierów wodnych lub rozpuszczalnikowych.

    Przestrzegać czasów schnięcia pomiędzy poszczególnymi etapami robót.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 12 godz.
   • Tolerancję z podłożem oraz skuteczność działania izolującego należy sprawdzić poprzez wykonanie powierzchni próbnej.

    Podczas stosowania i na etapie schnięcia powierzchnie należy chronić przed deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem i osiadaniem kondensatu.

   • Suszenie

    Pyłosuchość powłoka osiąga po około 1 godzinie, do dalszej obróbki jest zdatna po około 12 godzinach

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    W przypadku wodnych lakierów nawierzchniowych - schnięcie przez noc.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Falls erforderlich mit max. 10 % Verdünnung V 101.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix, pistolet kubełkowy
   • Pędzel z naturalnej szczeciny, ławkowiec, wałek malarski z gąbki, urządzenia natryskowe typu airmix-/airless pistolet kubełkowy

   • Narzędzia po użyciu natychmiast umyć Verdünnung V 101.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • ok. 80 ml - 100 ml / m² na jedną warstwę
   • Jako podkład adhezyjny i jako izolacja garbników: 80 - 100 ml/m² w zależności od podłoża
    Ochrona antykorozyjna: 2 x 100 ml/m

  • Wskazówki ogólne
   • Izolacja żywicy i garbników.

    Jeżeli mimo uwzględnienia tych wskazówek nadal pojawiają się przebarwienia, prosimy o skonsultowanie się z Doradcą Technicznym Remmers.

    Wycieki żywicy są zjawiskiem naturalnym i nie da się im zapobiec poprzez zabiegi o charakterze technicznym.

    W egzotycznych gatunkach drewna inkluzje mineralne są zjawiskiem naturalnym, mogącym powodować przebarwienia.

    W przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność powłoki na warunki atmosferyczne może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. w takim przypadku należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych między konserwacjami i renowacjami. Można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (p80). w przypadku tych rodzajów drewna (w wersji po przetarciu), należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między konserwacjami i renowacjami.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.