• Quarzgrund
 • Quarzgrund
  • Quarzgrund
  • Quarzgrund

  Nr art. 281005

  Quarzgrund

  Warstwa sczepna i powłoka na podłoża mineralne o niskiej nasiąkliwości

  Wariant
  2810 | Quarzgrund
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wygląd biały, pigmentowany
  Gęstość (20 °C) około 1,40 g/ml
  Kolor biały
  Zawartość ciał stałych 70%
  Największe ziarno 0,7 mm
  Odczyn pH 8
  Lepkość około 2000 mPa
  Przepuszczalność pary wodnej Współczynnik sd< 0,5 m przy zużyciu 0,25 l/m²
  Nośnik woda

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Odporność na alkalia do odczynu pH = 14

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Mineralne podłoża o niskiej chłonności (beton wytwarzany na budowie, układany w szalunkach pokrytych folią, o niskiej nasiąkliwości, całkowicie betonowe stropy z elementów prefabrykowanych, elementy prefabrykowane, wytwarzane w szalunkach stalowych).
  • Jako warstwa sczepna pomiędzy "nieprzyjaznym dla tynku" podłożem i nakładanym tynkiem
  • Strukturalna powłoka gruntująca
  • Na pokrycia ceramiczne

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Zwiększa szorstkość / chwytność
  • Wysoka przyczepność
  • Biała pigmentacja
  • Gruboziarniste wypełnienie
  • Materiał odporny na alkalia
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, suche, czyste, wolne od pyłów i rys (za wyjątkiem rys włosowatych)

    Nie może zawierać szkodliwych soli

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Materiał równomiernie rozprowadzić pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Wady konstrukcyjne, takie jak rysy, spękane spoiny, wadliwe połączenia, wilgoć podciągana od podłoża muszą być wcześniej usunięte.

    Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    W przypadku aplikacji maszynowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

   • Suszenie

    Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix
   • Wałek typu "jagnięca skórka", szczotka

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 250 ml / m² na jedną warstwę
   • około 0,2 - 0,3 l/m², zależnie od właściwości podłoża

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Należy uwzględnić aktualne przepisy.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej